Aanpak illegale bouwsels achter de gevel ontbreekt

De SP-fractie in de deelraad Centrum heeft onlangs een nota aan de deelraad aangeboden, waarin schrijnende situaties van illegaal bouwen en van overlast worden beschreven, die zich achter de gevels voltrekken. In deze nota wordt op een drietal situaties gewezen: op illegale woningonttrekking, op illegale bouw van airco’s in tuinen en binnenplaatsen, en op de aantasting van rijksmonumenten door het illegaal doorboren van gevels. Omwonenden ondervinden overlast van deze praktijken, met name van de airco’s, maar behalen, ondanks soms jarenlang procederen, vaak niet hun recht.

Een voorbeeld uit de nota. Het gaat in dit geval om een monument dat dateert uit 1640 en ooit is gesplitst. In 2000 vestigde zich hier een onderneming die zich bezighoudt met videoproducties. Voor de woningonttrekking was geen vergunning verleend, ook niet voor de airco’s die de ondernemer in het pand en in de tuin plaatste. Aan het pand is schade toegebracht doordat er voor de leidingen van de airco’s gaten zijn geboord in een buitenmuur. De bewoners ondervonden veel overlast van het lawaai van de airco’s en zijn sedertdien voortdurend met de ondernemer en met het stadsdeel in overleg geweest om een oplossing te vinden. Na tien jaar is er echter nog steeds geen einde gemaakt aan deze illegale situatie. Eén van de bewoners heeft inmiddels € 25.000,- aan advocaatkosten uitgegeven en is nu blut. De Ombudsman constateerde reeds in november 2008 dat de onderzochte gedragingen van het stadsdeel onbehoorlijk waren. Het stadsdeel maakte gewag van rapporten, tekeningen en foto’s, maar na een verzoek op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur bleek dat deze niet getoond konden worden. Een lid van het toenmalige Dagelijks Bestuur heeft tot drie keer toe een gesprek aan een bewoner toegezegd, maar is deze toezegging niet nagekomen.

Dit voorbeeld geeft aan dat het stadsdeel vaak niet handhaaft wanneer er sprake is van illegale situaties die zich achter de gevel voltrekken. Ook niet als bewoners jarenlang aan de bel trekken en de Ombudsman het stadsdeel een reprimande geeft.

In de nota worden nog twee van dergelijke gevallen beschreven. Hierbij gaat het om horecabedrijven, die ook illegaal airco’s plaatsten met alle gevolgen van overlast voor omwonenden van dien. Daaruit blijkt eveneens dat die ondernemers het ook op andere manieren het niet zo nauw nemen met de wet. Eén constante is dat het stadsdeel niet handhaaft, maar soms wel legaliseert. Geen wonder dat dit soort ondernemers steeds verder gaan in hun illegale praktijken. Het stadsdeel heeft eerder besloten om in deze bestuursperiode te gaan bezuinigen op handhaving. Blijkbaar heeft het geschreeuw van sommigen in de media tegen de handhaving door het stadsdeel in de afgelopen jaren succes gehad. Uit de nota van de SP blijkt echter hoezeer het stadsdeel het juist heeft laten afweten als het om handhaving gaat. De VVAB heeft eind vorig jaar samen met Heemschut nog een brief met tal van voorstellen voor een betere handhaving naar het stadsdeel gestuurd (zie: Betere handhaving gebouwde omgeving). Daarop is nooit antwoord ontvangen. Alleen het feit dat het onderwerp nu de belangstelling van de deelraad heeft gekregen kan misschien nog tot resultaat leiden.

Dingeman Coumou

(Uit: Binnenstad 247, augustus 2011)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.