Vereniging maakt bezwaar tegen LED-reclame op City Theater

De vereniging heeft formeel bezwaar aangetekend tegen een door het stadsdeel verleende omgevingsvergunning voor een LED-scherm op het City Theater aan het Leidseplein. Volgens de Beleidsregels gevelreclame is een dergelijk videoscherm niet  toegestaan.

Bovendien zijn wij van mening dat LED-schermen, al dan niet bewegend, een negatieve bijdrage leveren aan de visuele kwaliteit van de binnenstad van Amsterdam. Dat het stadsdeel toestemming geeft voor een nieuw videoscherm is merkwaardig, aangezien de Unesco  in de plaatsingsprocedure zich expliciet heeft uitgesproken tegen  ‘moving advertising images, including light projections’.  Na het City Theater staan ook andere bedrijven te trappelen om een videoscherm aan de gevel aan te brengen, zoals de Nieuwe De La Mar in de Marnixstraat nabij het Leidseplein en NRC-Handelsblad dat naar de Optiebeurs op het Rokin gaat verhuizen en reeds te kennen heeft gegeven een lichtkrant te willen. De toestemming om een LED-scherm aan te brengen aan de gevel van het City Theater is ons inziens grensverleggend en zal een nieuwe wildgroei aan lichtreclame veroorzaken, waardoor de visuele kwaliteit van het beschermd stadsgezicht ernstig zal worden aangetast.

Onze kritiek treft overigens ook Bureau Monumenten & Archeologie (BMA). Het Bureau had geen bezwaar tegen het aanbrengen van het LED-scherm, omdat in het oorspronkelijke ontwerp van Jan Wils uit 1934 het gebouw al een groot reclamevlak had, namelijk voor het aankondigen van de in het theater vertoonde bioscoopfilm. Dat was echter een statische reclame van grote papieren vellen. Een video-scherm is ons inziens iets heel anders. De Welstandscommissie gaf op basis van het BMA-advies een positief advies aan het stadsdeelbestuur maar voegde daaraan toe het LED-scherm als een pilot te zien dat op de effecten voor het stadsgezicht na een jaar zal worden geëvalueerd.

Wethouder Oranje beantwoordde onze vraag of er een videoscherm met wisselende beelden in overeenstemming is met de reclameregels als volgt: ‘Tussen de wisseling van de beelden zit zoveel tijd, dat wij die niet als bewegend beschouwen’.

Op deze manier probeert men het LED-scherm erdoor te drukken. Dat is een gevaarlijke ontwikkeling.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 246, mei 2011)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.