Voorbereiding professionalisering VVAB-organisatie

Op de laatste Algemene Ledenvergadering is besloten met ingang van 2011 de contributie te verhogen. Dit met de bedoeling om de organisatie te kunnen ondersteunen met een betaalde kracht. De Vereniging is tot heden uitsluitend afhankelijk van vrijwilligers wat een te groot risico voor de continuïteit van ons werk meebrengt. Het bestuur is met de voorbereidingen hiervoor gestart.

Als eerste is nagegaan welke arbeidsrechtelijke vorm we zouden moeten kiezen. Hoewel de voorkeur uitgaat naar een ZZP-constructie (contracten met een ‘zelfstandige zonder personeel’) is gebleken dat dit in ons geval gelet op de fiscale regels geen oplossing biedt. Het bestuur kiest derhalve voor de tweede optie: die van een dienstverband. Gedacht wordt aan een dienstverband voor enkele dagen per week. De volgende stap is die van het opstellen van een functiebeschrijving, het voorbereiden van de organisatorische vormgeving (er is al besloten dat een betaalde medewerker geen lid van het bestuur kan zijn) en de betreffende arbeidsrechtelijke aspecten (ziektekosten, pensioenafspraken en dergelijke). Dit alles ter voorbereiding van het verkrijgen van de toestemming van de volgende Algemene Ledenvergadering om over te gaan tot een benoemingsprocedure.
Een voor de hand liggende vraag is of de huidige verenigingssecretaris in die functie benoemd zal worden. Hij is zeker een belangrijke kandidaat maar uitdrukkelijk is vastgesteld dat een beslissing over wie benoemd wordt pas zal vallen in de later in gang te zetten benoemingsprocedure.

Minne Dijkstra, voorzitter

(Uit: Binnenstad 243, december 2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.