Meer aandacht voor historische poortjes

Er komt meer aandacht voor de historische poortjes van Amsterdam. Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum heeft besloten de historische poortjes in de binnenstad in kaart te brengen en aandacht te vragen voor het herstel hiervan. Dit is naar aanleiding van het raadsvoorstel van raadslid Alkema (D66).
Deze twee poortjes boden oorspronkelijk toegang tot de Stadstimmerwerf aan de Oude Turfmarkt, maar zijn later verplaatst. Links het poortje van de Agnietenkapel op de Oudezijds Voorburgwal, rechts het poortje van het Burgerweeshuis in de Sint-Luciensteeg (foto's Wim Ruigrok)

De binnenstad van Amsterdam kent een veertigtal historische poortjes, die elk met hun eigen verhaal de historie van de stad vertellen en verbeelden. In 2008 heeft Minne Dijkstra, de huidige voorzitter van onze vereniging, een inventarisatie opgesteld van alle poortjes vanaf de zestiende tot en met de achttiende eeuw. Het raadsvoorstel en ook het nadere onderzoek van het dagelijks bestuur borduren daarop voort.
Nader onderzoek moet uitwijzen wie de eigenaren van sommige poortjes zijn. Het ziet ernaar uit dat de Universiteit van Amsterdam binnen enkele jaren de poortjes die in haar bezit zijn zal hebben gerestaureerd. Stadsdeel Centrum zal de Bestuursdienst vragen werk te maken van de poortjes die eigendom zijn van de stad. De eigenaren zullen worden gestimuleerd hun poortjes te herstellen, hopelijk op een verantwoorde wijze, zulks te beoordelen door Bureau Monumenten & Archeologie in goed overleg met de Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen (VVAG).

Minne Dijkstra / Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 243, december 2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.