Amsterdamse gevelstenen

De Stadt Schuterop

In een artikel in het Maandblad Amstelodamum, 30ste jaargang, 1943, pag. 80-84, beschrijft H.W. Alings een gevelsteen die hij aangetroffen had in de tuin achter Keizersgracht 319. Het betreft een steen met een gezicht op een, aan een rivier gelegen, stad met op de onderrand ‘Ao DE STADT SCHUTEROP 1711’.

Via het Schetsboek van Suasso kwam Alings erachter dat de steen afkomstig was van Keizersstraat 12, volgens hem omstreeks 1900 afgebroken. Het is een gezicht vanuit het noorden op de Duitse stad Schuttorf, de rivier op de voorgrond is de Vechte, de kerk met toren is de Laurentiuskerk. De molen rechts staat op een van de bolwerken aan de landzijde en links zien we het koepeltje van de, in de tweede helft van de achttiende eeuw voor afbraak verkochte, Heilige Geestkerk. Alings weet niet de bouwer/eigenaar van het huis in de Keizersstraat te vermelden.

Afb. 1
Afb. 2
Afb. 3

In 1967 publiceert T. den Herder in het Maandblad Amstelodamum, 54ste jaargang, pag. 61-63, een aanvullend artikel waarin hij aantoont dat een inwoner van Schuttorf na zijn verhuizing naar Amsterdam de steen heeft laten aanbrengen. In hetzelfde artikel vermeld Den Herder dat de gevelsteen in 1950, op de veiling van de inboedel van Han van Meegeren – bekend door o.a  enkele Vermeervervalsingen – eigenaar/bewoner van Keizersgracht 321, werd aangekocht door de Nederlandsche Houtbond en nu (in 1967) eigendom is van de heer W. Schutterop die de steen liet plaatsen in zijn huis aan de Van Heemstralaan 110 in Arnhem.

In 1977 kwam de steen in bezit van L. Schutterop, zoon van W. Schutterop, die het reliëf achtereenvolgens meenam naar Kalmthout in België en Sternberg in Duitsland en bij terugkomst in Amsterdam in 1988 de steen een plaats gaf naast de ingang van zijn appartement in Buitenveldert. Maar ook daar bleef de steen niet lang. Toen de heer Schutterop naar Doorwerth verhuisde, nam hij de steen opnieuw mee. Op 25 september 2007 heeft de VVAG de steen echter kunnen verwerven en keerde DE STADT SCHUTEROP weer terug naar Amsterdam.

De VVAG bood de steen aan Woonstichting Ymere aan, eigenaar van de panden in de Keizersstraat die daar na de voltooiing van de Oostlijn van de metro gebouwd zijn en op 12 oktober 2010 werd de gevelsteen daar, op vrijwel de oude kadastrale plek, na een toespraak van Anke Huntjens, regiodirecteur van Ymere, en een speech van Jos Otten, voorzitter van de VVAG, feestelijk onthuld.

We kunnen er nu van uitgaan dat aan de omzwervingen van DE STADT SCHUTEROP een einde is gekomen.

Onno Boers

[Vereniging Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen]

(Uit: Binnenstad 243, december 2010)

Rectificatie:
In bovenstaand artikel staat vermeld dat de heer L. Schutterop de steen ‘DE STADT SCHUTEROP’ meenam van Amsterdam Buitenveldert naar Doorwerth. Dit is niet juist. De steen kwam nl. als onderpand terecht bij zijn oudste broer J. Schutterop in St. Joost (Limburg) en het is deze oudste broer die naar Doorwerth verhuisde en die de steen aan de VVAG heeft verkocht.

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.