Herengracht 12

Onlangs is opnieuw een verbouwingsaanvraag ingediend voor Herengracht 12, waarbij wederom monumentale waarden in het pand verloren dreigen te gaan. Het is niet de eerste keer dat de Waakhonden zich over dit plan buigen. Al in 2005 hebben wij onze zorgen geuit over de dramatische bouwkundige toestand van dit rijksmonument en ook de ingrijpende restauratieplannen die nadien zijn ingediend hebben wij kritisch beoordeeld.

Inmiddels is het pand wind- en waterdicht en de gevel aan de gracht heeft weer veel van zijn oude luister herwonnen. De ingrijpende renovatie en restauratie zijn echter niet zonder de nodige problemen verlopen en nog altijd niet voltooid. Nadat de oorspronkelijke eigenaar, die het pand in 1972 had aangekocht en in de daaropvolgende decennia tot een troosteloze bouwval liet verworden, het monument verkocht, is het nog enkele malen in andere handen overgegaan. De praktische en financiële bezwaren om de verbouwing tot een goed einde te brengen waren blijkbaar te groot, ondanks dat er een al in 2006 goedgekeurd verbouwingsplan voorlag. De huidige eigenaar kon dan ook goed weten waaraan zij begon bij aankoop van het pand. In overleg met Bureau Monumenten en Archeologie was al duidelijk vastgelegd aan welke randvoorwaarden een verbouwing diende te voldoen, om maximaal behoud van de nog aanwezige monumentale waarden te garanderen. Het is dan ook verbijsterend dat in augustus een aanvraag is ingediend om de monumentale trap in het voorhuis naar de eerste verdieping, tussen de zalen aan de voor- en achterzijde van het voorhuis gelegen, te slopen en de restanten te verzagen ten behoeve van een nieuwe trap. Onbegrijpelijk is echter dat het stadsdeel nu van plan is voor deze ingreep vergunning te verlenen, ondanks het ontbreken van de noodzaak van deze ingreep en ondanks een negatief advies van de Commissie voor Welstand en Monumenten. Door het verwijderen van de trap kan namelijk de ingang naar het souterrain verplaatst worden en is op de eerste verdieping iets meer ruimte beschikbaar voor onder meer sanitaire ruimten. De eigenaar beroept zich op de financiële noodzaak van deze ingreep: krijgt zij de gevraagde vergunning niet, dan zal de verbouwing niet of alleen met grote verliezen afgerond kunnen worden. Voor het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel is deze argumentatie, die sterk naar chantage riekt, van doorslaggevend belang in zijn beslissing de vergunning toch te verlenen. In een zienswijze hebben wij onze bezwaren tegen het voornemen de vergunning te verlenen kenbaar gemaakt, het Dagelijks Bestuur is nu aan zet. Wij blijven deze zaak met argusogen volgen.

David Mulder

(Uit: Binnenstad 242, oktober 2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.