Nieuwe Kerkstraat revisited

In maart lag een bouwplan ter inzage voor renovatie van het cluster sterk vervallen, maar beeldbepalende panden Nieuwe Kerkstraat 22, 26 en 28, een rijksmonument en twee ‘orde 2’-panden.
Nieuwe Kerkstraat 22-28

Dit is alweer het derde plan voor deze locatie sinds 2006. Wat de verschillende plannen met elkaar gemeen hebben is dat telkens weinig respect wordt getoond voor de bestaande bouwsubstantie en dat getracht wordt een nog groter bouwprogramma in de drie panden te persen dan de voorgaande keren. Een plan uit 2007, waarbij achter de te handhaven voorgevels een geheel nieuw appartementengebouw zou worden opgetrokken, is gelukkig afgewezen, maar het huidige plan stemt evenmin tot optimisme. De hoofdvolumes en de bestaande uitbouwen zullen naar achteren toe worden vergroot, waarbij de achtergevels, thans van kenmerkende smalle uitbouwen voorzien, praktisch in één vlak komen te liggen ten koste van de licht- en zontoetreding tot de naastgelegen panden. Tegen de achtergevels en op de daken zijn verder de onvermijdelijke dakkapellen, dakterrassen en balkons geprojecteerd, die het karakter van de panden evenmin ten goede zullen komen. Opmerkelijk, en verontrustender dan voornoemde ingrepen, is het voornemen om onder de drie panden één grote, doorlopende ondergrondse parkeergarage aan te brengen, waarvan de toegang in de begane grond van Nieuwe Kerkstraat 26 wordt gesitueerd. De Welstandscommissie heeft terecht bezwaar gemaakt tegen dit voornemen, waarbij het ondergedeelte van de bouwmuren en van de achtergevels gesloopt moet worden en de panden onder het maaiveld één geheel zullen gaan vormen. In typologische en structurele zin is een dergelijke grootschalige samenvoeging onwenselijk, en onduidelijk is ook wat voor gevolgen een dergelijke ingreep zal hebben op de funderingen van de belendingen. Naar verwachting zal dit onderdeel van het plan dus niet worden uitgevoerd. De ingediende tekeningen vertoonden overigens op vele punten omissies en discrepanties, die om nadere uitwerking vragen. Enig pluspunt vormen de voorgestelde verbeteringen aan de voorgevels, die grotendeels in de oorspronkelijke staat hersteld zullen worden. Het plan zal nog de nodige verbeteringen moeten ondergaan, maar de vraag of het daarmee echt veel beter zal worden kan, mede in het licht van de eerder ingediende plannen bezien, waarschijnlijk nu reeds ontkennend worden beantwoord.

David Mulder

(Uit: Binnenstad 240, juni 2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.