Bezwaar tegen aantasting ‘orde 2-pand’ door Ons’ Lieve Heer op Solder

De vereniging heeft in een zienswijze aan het stadsdeel Centrum laten weten dat er ernstige bezwaren zijn tegen de voorgestelde ingreep in het hoekpand Oudezijds Voorburgwal 38 hoek Heintje Hoeksteeg door Museum Amstelkring, oftewel Ons’ Lieve Heer op Solder. Behalve een aantasting van de waarde van het pand betekenen de voorgestelde ingrepen tevens een onaanvaardbare aantasting van het beschermd stadsgezicht.
Oudezijds Voorburgwal 40-38 Bouwplan van Claus en Kaan voor de uitbreiding van Ons' Lieve Heer op Solder

Oudezijds Voorburgwal 38 is een pand in het beschermd stadsgezicht dat op de waarderingskaart is ingedeeld als beeldbepalend of ‘orde 2-pand’. Bij een dergelijk bouwwerk dient een restauratieve aanpak van de straatgevels en de kap uitgangspunt te zijn van eventuele wijzigingen. De oorspronkelijke gevelelementen moeten worden gehandhaafd en indien nodig hersteld. Het museum wil het pand echter zodanig onttakelen dat er sprake zal zijn van aantasting van de monumentale en gave gevelwand. Niet alleen zullen de raamopeningen van de voorgevel worden gewijzigd, waarbij de venstertracering verdwijnt, maar tevens worden de markante onderpui uit de jaren twintig en de kroonlijst en dakkapel verwijderd, zodat deze gevel van alle waardevolle, karakteristieke elementen wordt beroofd. Ook de zijgevel blijft niet onaangeroerd. Alle bestaande vensteropeningen zullen worden dichtgezet en nieuwe, modern vormgegeven ramen worden toegevoegd, waarbij geen enkele rekening wordt gehouden met de bestaande gevelindeling.

De architect is van dit ontwerp is Felix Claus. Helaas is de Welstandscommissie al akkoord gegaan met het bouwplan. Aanleiding voor deze ingrepen is de wens om bij de komende verbouwing de vloerniveaus van Oudezijds Voorburgwal 38 aan te passen om zo aan bouwtechnische en programmatische eisen van het museum te voldoen. Gegeven de noodzaak tot uitbreiding van de museumfaciliteiten, de plaatsgebondenheid van het museum en het ontbreken van alternatieven kan het bestaande pand onmogelijk onaangetast blijven. Maar dat neemt niet weg dat ook een culturele instelling als een museum toch moet proberen de architectuur zo weinig mogelijk aan te tasten en de karakteristieke, maar verwaarloosde geveldecoraties te herstellen. De voorgestelde ingrepen in de bestaande gevel gaan echter veel verder dan de strikt noodzakelijke.

Terzijde zij opgemerkt dat er al jarenlang wordt gepraat over deze museumuitbreiding. Een eerder plan voor het maken van luchtbruggen over de Heintje Hoeksteeg strandde op verzet van onder andere onze vereniging. Het huidige plan behelst het maken van een ondergrondse verbinding waartegen de Vereniging geen bezwaar heeft. Dat is een goede oplossing.

Hoe nu verder? Het stadsdeel neemt op basis van de uitgebrachte adviezen, waaronder de zienswijze van onze vereniging, een besluit, waartegen eventueel door de Vereniging formeel bezwaar kan worden aangetekend. Wij hopen echter dat het stadsdeel de gevraagde vergunning niet verleent.

David Mulder / Walther Schoonenberg

Meer lezen:
[Zienswijze] (4 februari 2010)

(Uit: Binnenstad 239, april 2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.