De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO)

Volgens de planning moet medio 2010 de nieuwe “Wet algemene bepalingen omgevingsrecht” in werking treden. De bedoeling van die wet is de verleningen van vergunningen op grond van de Woningwet, de Wet ruimtelijke ordening, de Monumentenwet en de Wet milieubeheer beter op elkaar af te stemmen en waar mogelijk de afdoening van aanvragen sneller te laten verlopen.

Dat laatste leidt ertoe dat de termijn voor afdoening van normale bouwvergunningen wordt verkort van dertien weken tot acht weken. Dat zal nog heel wat hoofdbrekens opleveren want in die termijn moet bijvoorbeeld ook de beoordeling door de Welstandscommissie plaatsvinden en moet ook onze vereniging haar stem laten horen als daar aanleiding toe is.

Het is zaak om ons goed op die nieuwe situatie voor te bereiden en daarvoor is extra deskundigheid nodig. De waakhonden en andere betrokkenen moeten worden bijgeschoold. Dat vraagt inzet van personen die in deze materie goed zijn ingevoerd. Zijn die binnen onze vereniging te vinden en hebben zij gelegenheid om daaraan tijd te besteden? Mocht dat het geval zijn dan verzoeken wij hen vriendelijk zich bij het secretariaat van de Vereniging te melden.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 238, februari 2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.