Bouwvergunning Nieuwe Jonkerstraat 13-17 alsnog geweigerd

Op 15 mei 2008 is bouwvergunning verleend voor een groot bouwplan aan de Nieuwe Jonkerstraat 13 t/m 17 dat in strijd was met de regels van het bestemmingsplan en de Welstandsnota. Tegen die vergunning zijn in juni 2008 zes bezwaarschriften ingediend, waarvan één van onze vereniging.

Op 27 november 2009 is, na een ongekend lange heroverwegingsprocedure, de bouwvergunning door het stadsdeelbestuur alsnog geweigerd, zoals de bezwaarschriftencommissie ook had geadviseerd.
Door het grootschalige bouwplan werd een laag 'orde 2'-pand vervangen. Daarvoor was een vrijstelling nodig van het bestemmingsplan, want 'orde 2'-panden mogen in principe niet worden verhoogd, tenzij het straatbeeld dat toelaat. In dit geval, zegt de bezwaarschriftencommissie, laat het straatbeeld dat niet toe, want juist die geringe hoogte is hier beeldbepalend. Dat er in vroegere jaren voor verhogingen uitzonderingen zijn gemaakt is geen argument, omdat in het nu geldende bestemmingsplan behoud en herstel als uitgangspunt zijn genomen. Verder heeft de Welstandscommissie het bouwplan alleen architectonisch beoordeeld, dus dat advies kan ook niet als argument voor de vrijstelling worden gebruikt. Iets om te onthouden!

Heel belangrijk is de constatering van de bezwaarschriftencommissie dat er geen sprake is van een goede belangenafweging. De aanvrager wil een zeer groot woonhuis bouwen en veroorzaakt daarmee een ernstige aantasting van de toetreding van (zon)licht bij de omwonenden. Met geen woord werd beargumenteerd waarom het private belang van de aanvrager voorrang moet krijgen op de belangen van omwonenden. De commissie vindt dat niet aanvaardbaar en dat oordeel is in het nieuwe besluit door het stadsdeelbestuur overgenomen. Voortaan mogen we dus bij belangrijke zaken een inhoudelijke argumentatie voor belangenafwegingen verwachten en dat is een belangrijk winstpunt. Een mooi resultaat dus voor onze vereniging!

Herman Pinkse

Meer lezen:
[Nieuwe Jonkerstraat 13-17] (Binnenstad 223)
[Nieuwe Jonkerstraat 13-17] (Binnenstad 225)

(Uit: Binnenstad 238, februari 2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.