Uitnodiging Algemene Ledenvergadering,
zaterdag 6 maart 2010

tevens viering van het 35-jarig bestaan van onze vereniging

Als lid van onze vereniging bent u ook dit jaar weer van harte uitgenodigd voor onze Algemene Ledenvergadering, die dit jaar eerder plaatsvindt dan gebruikelijk. De reden hiervoor is het feit dat onze vereniging op zaterdag 6 maart precies 35 jaar bestaat. In een speciaal middagprogramma wordt aan dit heuglijke feit aandacht besteed.

Plaats/tijd: Bethaniënklooster, Barndesteeg 6b te Amsterdam
Zaal open vanaf 9.30 uur.

10.00-12.00: Huishoudelijk gedeelte (alleen voor leden)

 1. Opening.
 2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2009 en van de Bijzondere Ledenvergadering over de Noord/Zuidlijn, d.d. 25 juni 2009.
 3. Vaststelling Algemeen jaarverslag: toelichting door de secretaris.
 4. Financieel jaarverslag: toelichting door de penningmeester; verslag van de kascommissie; vaststelling en dechargeverlening, (her)benoeming leden van de kascommissie.
  Omdat de uitgave van Binnenstad momenteel relatief zwaar drukt op de begroting en om secretarieel werk en de coördinatie van vrijwilligerswerk te kunnen bekostigen, stelt het bestuur voor om de contributies te verhogen. Daarnaast wordt voorgesteld om leden de keuzemogelijkheid te bieden van een lidmaatschap zonder abonnement op Binnenstad. Met ingang van 2011 zullen de contributiebedragen dan luiden: gewoon lid € 30,-; 65+/student € 20,-; gezinslid € 10,-; lid zonder abonnement € 20,-; bedrijfslidmaatschap € 125,-; lid voor het leven € 500,-. Meer lezen: Voorstel contributieverhoging.
 5. Bestuurssamenstelling. Els Agtsteribbe treedt af als voorzitter van onze vereniging. Het bestuur stelt voor Minne Dijkstra te benoemen als lid van het bestuur en als voorzitter. De heer Dijkstra was reeds actief in onze vereniging als voorzitter van de Werkgroep Water. Daarnaast wordt voorgesteld om Dingeman Coumou te benoemen als lid van het bestuur.
 6. Verslagen van de verenigingscommissies: Werkgroep Waakhond, Werkgroep Water, Ledenwerf-/Excursiecommissie. Het voorzitterschap van de Werkgroep Water is overgenomen door Ruut Spaargaren.
 7. Rondvraag en sluiting.

[Notulen]

12.00-13.00: Middagpauze

Als u zich hiervoor opgeeft, ontvangt u voor € 5,00 p.p. een eenvoudige lunch.

13.00-15.00: Feestelijke viering van het 35-jarig bestaan van onze vereniging (openbaar)

 1. Feestrede van Walther Schoonenberg.
 2. Vertoning van de film Het Gezicht van Amsterdam van Ireen van Ditshuyzen over de ruimtelijke ordening van Amsterdam na de Tweede W.O. (Op veler verzoek. Het 1ste deel werd reeds vertoond op de Verjaardag van Amsterdam op 27 oktober 2009.)
 3. Discussie na afloop over de Structuurvisie van Amsterdam. Speciale gast is Dr. Ir. Noud de Vreeze, stadsarchitect van Amersfoort. Noud is acht jaar lang bestuurslid van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling geweest. Ook zullen Esther Agricola (BMA) en Esther Reith (DRO) aanwezig zijn.
  Meer lezen: Hoogbouwplannen in Structuurvisie bekritiseerd.

(Uit: Binnenstad 238, februari 2010)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.