Monument en bestemmingsplan

Er lijkt enige reden te zijn om de relatie tussen de monumentale status van een pand en de regeling in het bestemmingsplan nog eens kritisch te bezien. Recent is gebleken dat de begrenzing van een monument op grond van de Monumentenwet en de omgrenzing daarvan met een bebouwingslijn in het bestemmingsplan niet altijd overeenstemmen.

Dit is kennelijk bij de opstelling van het plan niet systematisch gecontroleerd. Dat dreigt nu bij een bouwplan in de Jordaan heel vervelende consequenties te hebben omdat de bebouwingscontour te ruim is getrokken. Bovendien is – maar dit terzijde – in het bestemmingsplan Jordaan, anders dan in andere bestemmingsplannen, de hoogte voor monumenten niet gelijkgesteld aan de feitelijke hoogte.
De fout in de begrenzing in de Jordaan is hopelijk een incident, maar ook structureel lijkt er reden tot bijstelling te zijn nu door de recente aanwijzing van een groot aantal gemeentelijke monumenten in veel bestemmingsplannen deze nieuwe monumenten niet als zodanig zijn aangeduid. Het zou daarom goed zijn systematisch na te gaan welke consequenties deze discrepantie kan hebben en daarbij en passant ook nog eens naar de begrenzing van oudere monumenten te kijken.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 237, december 2009)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.