Steigerdoekreclame in strijd met aanwijzing Werelderfgoedlijst

Steigerdoekreclame op het Koningsplein, middenin het beoogde Werelderfgoed. Brussel toont hoe het ook zou kunnen.
De vereniging is tegen het toestaan van reclame-uitingen op steigerdoeken in de gehele Amsterdamse binnenstad. Deze kunnen de nominatie voor plaatsing van de grachtengordel op de Werelderfgoedlijst van de Unesco in gevaar brengen.

De afgelopen jaren hebben laten zien dat steigerdoekreclame een zeer schadelijk effect heeft op het beschermd stadsgezicht, niet alleen vanwege de uiting op de meest in het oog vallende plaatsen in de binnenstad, maar ook vanwege de duur van de uiting. De steigers lijken niet geplaatst te worden om de gevel op te knappen, maar om reclame te bevestigen; er zijn verschillende gevallen bekend van adressen waar wekenlang een doek hing, maar er achter het steigerdoek niets gebeurde. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Wat stelt de 'reductie tot 50%', die het stadsdeel voorstelt, feitelijk voor? Links een steigerdoek volgens de huidige regels. Rechts volgens de nieuwe regels, met 'reductie to 50 %' van de totale oppervlakte (7x7=49 m2 per 100 m2).

De vereniging vindt de ‘reductie tot 50 %’, die het stadsdeel thans voorstelt, niet voldoende. Een maximale oppervlakte van 94 m2 lijkt ons voor de historische binnenstad nog steeds volkomen buitenproportioneel. Verdere beperking is gewenst.

Opmerkelijk is dat het stadsdeel zelf opmerkte dat het toestaan van reclame op steigerdoek in strijd is met de aanwijziging van de Amsterdamse binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Het stadsdeel wil de steigerdoekreclame namelijk verbieden op de grachten in het kerngebied van de Unesco, maar pas op het moment dat de aanwijzing een feit is. Volgens ons maakt de Unesco echter geen onderscheid tussen kerngebied en bufferzone, dus het is niet duidelijk waarom de versobering alleen voor de grachten moet gelden. Bovendien, een ‘siteholder’ die de Unescoaanwijzing van harte ondersteunt, zal nu reeds het conserverende beleid voeren dat onder het Unesco-regime dient te gelden, alsof de aanwijzing al een feit is.

Walther Schoonenberg

Meer lezen:
[Visuele integriteit van Amsterdam] (Kester Freriks)

[Inspraakreactie] (4 augustus 2009)

(Uit: Binnenstad 236, oktober 2009)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.