Vrijstelling overdrachtsbelasting

Belangrijk nieuws voor eigenaren van rijksmonumenten: op 1 mei 2009 sprak het Gerechtshof in Den Haag in een hoger beroep uit dat de vrijstelling overdrachtsbelasting bij verkrijging van een rijksmonument niet alleen voor rechtspersonen, maar ook voor natuurlijke personen geldt.

In het verleden werden alleen organisaties die het behoud van een monument tot doelstelling hadden vrijgesteld van het betalen van overdrachtsbelasting. Het Gerechtshof was van mening dat ook natuurlijke personen recht hebben op deze vrijstelling, omdat er anders sprake zou zijn van rechtsongelijkheid. Naar aanleiding van het besluit van het Gerechtshof heeft staatssecretaris De Jager van Financiƫn besloten om de regels met betrekking tot de vrijstelling aan te passen. Met ingang van 1 mei 2009 hoeven particulieren niet langer overdrachtsbelasting te betalen bij de aankoop van een monument (of appartementen in monumenten). De maatregel is dus met terugwerkende kracht ingegaan. Er is echter sprake van een voorlopige vrijstelling, omdat de koper alsnog overdrachtsbelasting moet betalen als het monument binnen een periode van 25 jaar na aankoop wordt uitgeschreven uit het monumentenregister. Dit is een voor het monumentenbehoud gunstige voorwaarde, omdat de eigenaar het pand als monument moet behouden. Op deze manier wordt op praktische wijze iets gedaan aan een leemte in de Monumentenwet, namelijk het ontbreken van een onderhoudsplicht.
Overigens is het van belang te beseffen dat de regeling met betrekking tot vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een monument nog zal worden geƫvalueerd. Het is nog niet bekend wanneer deze evaluatie wordt afgerond. De vrijstelling kan dus weer ongedaan worden gemaakt.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 235, augustus 2009)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.