Patineren van de gevels van het Paleis op de Dam

De Vereniging heeft in een zienswijze gereageerd op het voornemen van het Rijk om de paleisgevels op te knappen en bij te kleuren. Naar het oordeel van onze vereniging dient de primaire aandacht uit te gaan naar het technisch herstel, o.a. van de voegen, en dienen cosmetische aanpassingen tot een minimum te worden beperkt.
Het voormalig stadhuis van Amsterdam, ontworpen door Jacob van Campen (1648). Detail van de zandstenen gevel met lichte en donkere blokken.

Om de architectuur van het gebouw meer tot zijn recht te laten komen wil het Rijk maatregelen treffen om de ‘vlekkerigheid’ van de gevel, dat wil zeggen het afwisselende beeld van lichte en donkere stenen, te verminderen. Die wens is wel begrijpelijk. In de loop van de tijd heeft er kleurinversie plaatsgevonden: oorspronkelijk waren de gevels licht en de ramen donker, terwijl dat nu andersom is. De onlangs voorgestelde aanpassing van het kleurbeeld zal deze kleurinversie niet ongedaan maken. De Rijksgebouwendienst kiest ervoor om het ‘ontstoren’ tot een minimum te beperken en de gevels er niet ‘als nieuw’ te laten uitzien.

De Vereniging hoopt dat de cosmetische aanpassingen tot een minimum kunnen worden beperkt. Hierbij is het van belang om te beseffen dat de verdonkering van de zandsteen geen verontreiniging is, maar een natuurlijk proces van verwering. Helaas is door de TNO- rapporten niet aannemelijk gemaakt dat aan de behandeling van de gevels op de manier die het Rijk voorstelt geen risico’s kleven. Indien er geen zekerheid over de mogelijke risico’s kan worden verkregen, dienen de werkzaamheden volgens ons niet te worden uitgevoerd. De Vereniging vindt dan ook dat er meer onderzoek dient te worden gedaan naar de gevolgen van de voorgestelde reinigings- en patineringsmethoden, met name naar de gevolgen op langere termijn.

Walther Schoonenberg

De zienswijze van de vereniging is te downloaden hier:
Zienswijze (15 juli 2009)

(Uit: Binnenstad 235, augustus 2009)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.