Amsterdams Restauratie Fonds voor gemeentelijke monumenten

In Binnenstad 230 (Amsterdams Restauratiefonds zonder geld) schreven wij dat het College van B & W een Amsterdams Restauratiefonds (ARF) heeft ingesteld, maar dat er nog geen geld in het potje zat. Dat is nu veranderd.

Het College heeft op 30 juni besloten € 3,4 miljoen beschikbaar te stellen.

Het ARF biedt particuliere eigenaren van gemeentelijke monumenten de mogelijkheid een lening met lage rente af te sluiten voor de restauratie van hun pand. Het ARF is een zogenaamd ‘revolverend fonds’, een fonds waarvan de rente en aflossing weer terugvloeien en er ook in de toekomst geld beschikbaar blijft voor het restaureren van en het onderhoud aan gemeentelijke monumenten. Het minimumbedrag dat kan worden geleend bedraagt € 25.000, het maximum is € 250.000. De lening wordt verstrekt tegen een rente die 5% onder de marktrente ligt met een minimum van 1,5%, terwijl de aflossingstermijn dertig jaar bedraagt. Het College heeft beloofd het fonds de komende jaren op te hogen, omdat het startkapitaal nog slechts de mogelijkheid biedt veertig restauraties te financieren. Stadsdeel Centrum heeft eind 2008 besloten om € 700.000 voor het ARF beschikbaar te stellen.

De regeling wordt uitgevoerd door Bureau Monumenten & Archeologie.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 235, augustus 2009)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.