Verder afbouwen Noord/Zuidlijn op dit moment niet verantwoord

Metroaanleg op de Vijzelgracht
Op donderdagavond 25 juni 2009 vond in het Bethaniënklooster naar aanleiding van het rapport van de Commissie Veerman een extra ledenvergadering plaats over de Noord/Zuidlijn. De ledenvergadering heeft zich niet vóór of tegen de verdere afbouw uitgesproken, maar zich beperkt tot de vraag wat de risico’s voor de monumenten zijn en of er voldoende wordt gedaan om deze risico’s te beperken. Langs de route van de Noord/Zuidlijn bevinden zich circa 600 monumenten.

De historische binnenstad is voorgedragen voor de Unesco-Werelderfgoedlijst en vertegenwoordigt derhalve waarden die belangrijk zijn ‘voor de mensheid als geheel’. Het voorkomen van aantasting dient bij de verdere besluitvorming rond de Noord/Zuidlijn dan ook de eerste prioriteit te zijn. De ledenvergadering sprak uit dat het niet verantwoord is om door te gaan met de metroaanleg als nog niet duidelijk is (1) wat de risico’s zijn, (2) welke maatregelen nodig zijn om die risico’s te beheersen en (3) of er een professionele organisatie is om toereikend toezicht uit te oefenen. Naar het oordeel van de ledenvergadering is aan deze eisen op dit moment nog niet voldaan.

Voormalig raadslid Auke Bijlsma informeerde de ledenvergadering over de inhoud van het rapport Veerman. Secretaris Walther Schoonenberg gaf een toelichting op het raadsadres dat de Vereniging vorige maand, samen met het Genootschap Amstelodamum en de Bond Heemschut, heeft opgesteld, en het gesprek met wethouder Gerson dat daarop volgde. Een lijst met concrete vragen is bij de wethouder ingediend, o.a. over de risico’s voor en het herstel van schade aan monumenten. In dat gesprek heeft de wethouder verklaard dat alle gemaakte risico-analyses openbaar zijn en door belangstellenden kunnen worden bestudeerd. De wethouder was aanwezig op onze ledenvergadering en nodigde de Vereniging in een korte speech uit een delegatie af te vaardigen naar een gesprek met de Projectgroep Noord/Zuidlijn over de risico’s, de te nemen maatregelen om deze te beheersen en de benodigde organisatie. De Vereniging maakt van dit aanbod gebruik – samen met de twee andere erfgoedorganisaties. De gemeenteraad heeft inmiddels besloten door te gaan met de metroaanleg.

Meer lezen:
[Notulen van de bijzondere ledenvergadering]
[Monumentenorganisaties bezorgd over metroaanleg]
[Inleiding op de ledenvergadering over de Noord/Zuidlijn]

Het raadsadres is te downloaden hier:
Raadsadres (15 mei 2009)

Het rapport van de Commissie Veerman is te downloaden hier:
Rapport Commissie Veerman (4 juni 2009)

[Bijzondere ledenvergadering Noord/Zuidlijn]

(Uit: Binnenstad 235, augustus 2009)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.