Agenda van de Algemene Ledenvergadering, zaterdag 18 april 2009

10.00-12.00 uur in het Bethaniƫnklooster, Barndesteeg 6b te Amsterdam.
Zaal open vanaf 9.30 uur.
  1. Opening
  2. Vaststelling van de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2008 en de Extra Ledenvergadering over de UNESCO (zie Binnenstad 228/229 en Binnenstad 232)
  3. Vaststelling Algemeen jaarverslag : toelichting door de secretaris.
  4. Financieel jaarverslag : toelichting door Dick van der Kroon; verslag van de kascommissie; vaststelling en dechargeverlening, (her)benoeming leden van de kascommissie.
  5. Bestuurssamenstelling. Het bestuur stelt voor om Els Agtsteribbe, Vincent van Rossem en Wolbert Vroom opnieuw te benoemen, respectievelijk als voorzitter en als leden van het bestuur.
  6. Verslagen van de verenigingscommissies: Werkgroep Waakhond , Werkgroep Water en Ledenwerf- en Excursiecommissie .
  7. Rondvraag en sluiting.

N.B. Stukken ter zake zijn behalve hier te downloaden ook verkrijgbaar via het secretariaat.

Toegang alleen voor leden van onze vereniging.

Rondleiding

Na afloop van de ALV geeft Walther Schoonenberg een rondleiding door het Bethaniƫnklooster met tekst en uitleg over het door Geurt Brinkgreve gerestaureerde gebouw.

(Uit: Binnenstad 233, maart 2009)

[Notulen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.