Uit de Werkgroep Waakhond

Sprokkelingen

Utrechtsestraat 124

Utrechsestraat 124 / Utrechtsedwarsstraat 74-76

Voor Utrechtsestraat 124 en Utrechtsedwarsstraat 74-76 is een bouwaanvraag ingediend voor vervanging van de onderstukken in de dwarsstraat en aanpassing van de indeling van het hoofdgebouw. De nieuwbouw was verre van fraai, maar wat erger is, aan de erbarmelijke toestand van de eigenlijke hoekbebouwing verandert niets. Alleen een totaalplan waarbij ook de hoekbebouwing ingrijpend wordt verbeterd, lijkt aanvaardbaar. Dat hebben wij in onze zienswijze geschreven, maar helaas heeft de welstandscommissie dat niet opgepakt en in het verlengde daarvan ook het stadsdeelbestuur niet. Formeel terecht, maar het is niet de manier om de hoekbebouwing verbeterd te krijgen. Met iets meer creativiteit is soms informeel heel wat te bereiken.

Parkeergarage Marnixstraat

De parkeergarage aan de Marnixstraat is te groot voor deze plaats maar overigens een zorgvuldig ontwerp. Met name de op- en afritten aan de achterzijde, die vrij blijven van het maaiveld, verlenen het gebouw een herkenbaar profiel en zelfs een zekere gratie. Nadat het stadsdeel al op de ongelukkige gedachte was gekomen vlak achter die opritten een aardgassnelvulstation te laten plaatsen is nu een andere partij, waarschijnlijk de exploitant van de parkeergarage Q-Park, op het idee gekomen de ruimte onder de op- en afritten dicht te bouwen met een tijdelijk Grand Café. Daarbij wordt de doorgang van de kade van de Singelgracht langs de parkeergarage naar de Marnixstraat gewoon dichtgebouwd. De doorgaande wandelroute langs het water verdwijnt daarmee en het ontwerp van de garage wordt aangetast. Dat laatste is vooral van de overzijde van het water goed te zien. Stedenbouwkundig en architectonisch een verwerpelijk plan.

GSM-antennes

Al vele decennia waakt een engel staande op het hoekpand van het Singel en de Haarlemmerstraat over de Amsterdamse bewoners. Waar een engel een goed overzicht heeft, hebben gsm-antennes een goed bereik. Daarom is deze plaats daarvoor geselecteerd door een van de exploitanten van deze ontsierende voorzieningen. Zelfs engelen zijn voor deze lieden niet veilig. Gelukkig waakte ook de Welstandscommissie hier en de aanvraag is negatief beoordeeld en geweigerd. Wanneer de engel in deze tijd zou zijn aangevraagd zou hij overigens ongetwijfeld ook zijn afgewezen.

Thorbeckeplein 11

Thorbeckeplein 11 wordt al enkele jaren ontsierd door op de bovenhelft van de ramen op de begane grond illegaal aangebrachte platen. Daarop wil men nu de naam van het etablissement in verlichting aanbrengen. Dat lijkt geen goed idee. Wat wel een goed idee is, is het eindelijk laten verwijderen van die illegale ontsiering van dit monument. De aanvraag is intussen geweigerd met een algemene motivering maar over de illegale ontsiering staat in het advies en het besluit geen woord. Zo komen we daar nooit vanaf.

Rozentheater op de Rozengracht

Rozentheater

Verlichting is in. Ook de naam van het Rozentheater, gebeiteld in de gevel van dit rijksmonument in recent nog vergulde letters, wil men afdekken met verlichte letters. Daarmee wordt dit markante gebouw aangetast. Dat is natuurlijk verwerpelijk en het dient bovendien geen enkel zinnig doel.

Reclame

Naar aanleiding van dit soort constateringen rijst de vraag of het Bureau Monumenten en Archeologie wel voldoende wordt betrokken bij aanvragen voor reclame. Formeel is voor dit soort zaken waarschijnlijk zelfs een monumentenvergunning nodig en dat gaat misschien wat ver, maar om deze zaken helemaal buiten de monumentenzorgers om af te handelen is weer het andere uiterste.

Openbare bibliotheek aan de Prinsengracht

De omstreden aanvraag voor de verbouwing van de voormalige Openbare Bibliotheek aan de Prinsengracht/Keizersgracht is ingetrokken. Intussen zijn er architectonische en stedenbouwkundige randvoorwaarden voor dit project vastgesteld in het dagelijks bestuur van het stadsdeel. Pas daarna heeft ook de Welstandscommissie er iets over mogen zeggen en de gewone burger merkt er pas iets van wanneer de raadscommissie Bouwen en Wonen het stuk behandelt. Is dit niet de omgekeerde wereld? De Welstandscommissie adviseert normaliter het dagelijks bestuur voordat het een besluit neemt. En de instelling van stadsdelen is toch mede bedoeld is om de burger directer bij het beleid te betrekken?

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 232, januari 2009)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.