Stedenbouwkundige visie op Mr Visserplein vereist

Het gemeentebestuur van Amsterdam wil van de route Weesperstraat-IJtunnel een ‘autocorridor’ maken, d.w.z. een route voor doorgaand autoverkeer voor zoveel mogelijk auto's met een zo hoog mogelijke snelheid. De VVAB is het daar niet mee eens. Het is in strijd met het Masterplan Wibautas.
Computersimulaties van de nieuwe toestand bij uitvoering van het reconstructieplan
(Stadsdeel Centrum)

Het verkeersplan voor het mr. Visserplein voorziet in zes rijen auto's in plaats van vier, zoals in het Masterplan Wibautas was afgesproken. De VVAB meent dat dit ten koste gaat van voetgangers en fietsers en roept de gemeente op eerst een stedenbouwkundig plan te maken voor het mr. Visserplein en pas daarna een besluit te nemen over het verkeersplan. Op 2 oktober vond over dit onderwerp een inspraakavond plaats in de Zuiderkerk. De vereniging heeft haar zienswijze kenbaar gemaakt in een schriftelijke reactie.

In die zienswijze schrijft de vereniging dat het verkeersplan op een aantal bezwaren stuit, namelijk:

  1. dat de gemeente wil besluiten over een verkeersplan zonder dat er zicht is op de gewenste stedenbouwkundige toekomst van het plein
  2. dat de gemeente met het voorgestelde aantal rijstroken van met name het Mr. Visserplein op een hoofdpunt afwijkt van het Masterplan Wibautas
  3. dat aan het doorgaande autoverkeer ter plaatse vrijwel absolute prioriteit wordt verleend, waardoor voetgangers en fietsers in de knel komen en waardoor de doelstelling van betere bereikbaarheid van culturele instellingen niet wordt gehaald
  4. dat er geen duidelijkheid is over de toekomst van de Weesperstraat.
Op grond hiervan verzoekt de vereniging om óf het verkeersplan te herzien zoals door de vereniging bepleit, namelijk met twee rijstroken en twee uitvoegstroken op het Mr. Visserplein, óf de besluitvorming over dat plan op te schorten tot de gemeente beschikt over een professioneel stedenbouwkundig voorontwerp. Volgens de vereniging is dat op korte termijn realiseerbaar en dienen stad en stadsdeel zich gezamenlijk in te spannen om het zover te krijgen.

Walther Schoonenberg

[Onze zienswijze] (PDF-bestand)
[Het Mr. Visserplein, een gat in de stad] (Binnenstad 230)

(Uit: Binnenstad 231, november 2008)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.