Strijd om Binnengasthuisterrein

Negatief advies van minister Plasterk

Minister Plasterk heeft het stadsdeel Amsterdam-Centrum een negatief advies gegeven ten aanzien van de sloop van de Rijksmonumenten op het Binnengasthuisterrein ten behoeve van nieuwbouw van de Universiteit van Amsterdam. In het door de Rijksdienst voor Architectuur, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM) opgestelde advies wordt de nieuwbouw te massaal genoemd voor deze locatie.
Bouwtekening van de UvA met het aanzicht op de Kloveniersburgwal met de te handhaven buitengevel van het tot sloop veroordeelde Zusterhuis met daarbovenuit de beoogde nieuwbouw van de UvA

Immers, al uit de Analyse programmatische inpasbaarheid faculteitsbibliotheek van de Architectencommissie is gebleken ‘dat ook een beperkter programma niet zou passen binnen de huidige beschikbare ruimte’. Het advies noemt de voormalige Tweede Chirurgische Kliniek met Zusterhuis ‘van algemeen belang vanwege cultuurhistorische en architectuurhistorische waarde alsmede van typologisch waarde en tevens van belang als onderdeel van het voormalige Binnengasthuiscomplex’. Dat complex ‘vertegenwoordigt voorts een stedenbouwkundige waarde als zuidelijke afsluiting van de Oude Zijde’ van de binnenstad. Volgens de minister weegt het belang van de nieuwbouw niet op tegen het verdwijnen van een gebouw van ‘sociaal- cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang’.
De conclusie van de minister luidt: “Gelet op het bovenstaande bestaan er vanuit het oogpunt van monumentenzorg ernstige bezwaren tegen de uitvoering van het hierboven beoordeelde plan en ADVISEER ik u derhalve NEGATIEF. Ik verwacht dat u (het stadsdeel Centrum) dit advies zult betrekken bij uw belangenafweging ten behoeve van de door u te nemen beslissing op de vergunningaanvraag.”
De VVAB, die al jarenlang samen met de bewoners, strijd voert voor het behoud van de Rijksmonumenten op het BG-terrein beschouwt dit advies als een belangrijke steun in de rug. Het negatieve advies betekent dat de VVAB juridisch sterker staat in het tegenhouden van deze aanslag op de oude stad. Overigens is er, voorzover wij weten, nog geen beslissing van het stadsdeelbestuur op de aanvraag voor een monumenten(sloop)-vergunning. Pas als deze er is, kan en zal de VVAB daartegen bezwaar aantekenen. De vereniging hoopt dat het stadsdeelbestuur, gezien dit negatieve advies, tot inkeer komt.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 231, november 2008)

Meer lezen:
[Advies RACM] (PDF bestand)
[Zienswijze] (PDF bestand)

[Vereniging spreekt zich opnieuw uit]
[Raad van State vernietigt bestemmingsplan op onderdelen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.