Nieuwe bestemmingsplan Haarlemmerplein op onderdelen niet aanvaardbaar

De vereniging heeft in een zienswijze het nieuwe bestemmingsplan voor het Haarlemmerplein op onderdelen niet aanvaardbaar genoemd. Het ambtelijk knoeiwerk dat tot de uitspraak van de Raad van State heeft geleid, leidt tot nieuw knoeiwerk met als gevolg dat de merkwaardige regelingen straks ook bij andere bouwplannen dreigen te worden toegepast.
Het Haarlemmerplein op een luchtfoto uit 1930 toen het nog een fraai binnenstadsplein was: de noordzijde van het plein was nog niet gesloopt. De plaats van de verdwenen huizenblokken waar nu nieuwbouw is gepland.

Zoals bekend is het nieuwe bestemmingsplan noodzakelijk vanwege de uitspraak van de Raad van State waarin het stadsdeel op de vingers werd getikt voor gesjoemel met de bouwhoogte. Het stadsdeel had de bouwhoogte van de nieuwbouw bepaald vanaf het nieuwe verhoogde maaiveldniveau.
"In artikel 2. lid 2 wordt de wijze van meten van de bouwhoogte van een bouwwerk bepaald. Daarbij wordt en passant ook het peil voor het plangebied bepaald op 2.20 meter + Nieuw Amsterdams Peil (NAP). Dat laatste nu lijkt ons niet aanvaardbaar omdat het plangebied en daarmee het bouwplan geheel los van zijn omgeving wordt gemaakt. en als het ware gaat zweven. Opeens uitgaan van een peil t.o.v. NAP is alleen maar aanvaardbaar wanneer de peilen van bebouwing en openbare ruimte in de omgeving van het plangebied ook in maten t.o.v. NAP worden aangegeven zodat de onderlinge samenhang inzichtelijk wordt gemaakt. De nu gekozen oplossing lijkt een wat al te gemakkelijke manier om de discussie over die samenhang te omzeilen. Dat klemt temeer omdat het in procedure zijnde bergbezinkbassin, waartegen wij op zich geen bezwaar hebben, door deze vondst opeens juridisch ondergronds wordt gebracht, iets wat materieel in alle redelijkheid niet het geval is. Het is overigens opmerkelijk dat het begrip bouwhoogte in afwijking van alle andere plannen in de binnenstad in artikel 1 niet is gedefinieerd."
Bovendien: "De in artikel 3.3.3 opgenomen ontheffingsmogelijkheid voor een extra bouwlaag is naar onze mening te ingrijpend om met de daarbij aangegeven uiterst vage criteria aanvaardbaar te zijn".
Aldus de zienswijze van de Werkgroep Waakhond namens onze vereniging.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 231, november 2008)

[Zienwijze] (24 september 2008)

Eerdere artikelen:
[Nog meer narigheid op het Haarlemmerplein] (Binnenstad 221, april 2007)
[Narigheid op het Haarlemmerplein] (Binnenstad 214. december 2005)
[Op de bres voor het Haarlemmerplein] (Binnenstad 194, juli 2002)
[Het Haarlemmerplein] (Binnenstad 157, april 1996)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.