Bijzondere Ledenvergadering

over de aanwijzing van de Amsterdamse binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de Unesco

Het tekenen van de intentieverklaring door de secretaris Walther Schoonenberg, onder toezicht oog van de voorzitter Els Agtsteribbe en het hoofd van BMA, Esther Agricola. De voorzitter had op dat moment al getekend.
Woensdag 17 december 2008, 20.00 - 22.00 uur
Bovenzaal van café-restaurant Kapitein Zeppos, Gebed zonder End 5, Amsterdam

Er wordt al enkele jaren gewerkt aan het nominatiedossier voor de aanwijzing van de Amsterdamse binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. Het dossier wordt uiterlijk februari 2009 ingediend bij de Unesco in Parijs. Wat is, in de woorden van de Unesco de 'outstanding universal value' van de Amsterdamse binnenstad? Waarom is gekozen voor de grachtengordel als kerngebied van de aanwijzing? Betekent de aanwijzing ook een meer conserverend beleid in de binnenstad dan nu al het geval is? Wat betekent de aanwijzing voor bouwplannen als het Binnengasthuisterrein?

De gemeente heeft o.m. onze vereniging gevraagd om de onderstaande intentieverklaring te tekenen:

Ondergetekende onderschrijft dat de plaatsing van de 17de-eeuwse grachtengordel op de Werelderfgoedlijst recht doet aan de positionering van Amsterdam als internationale topstad met de unieke waarden, creativiteit, handelsgeest en innovatie. Deze kernwaarden zijn mede ingegeven door de geschiedenis van de stad en maken van Amsterdam al ruim vijf eeuwen een handelscentrum en vrijhaven.
De aanwijzing van de grachtengordel als Werelderfgoed benadrukt niet alleen het belang van dit gebied als het hoogtepunt van de Gouden Eeuw, een periode waarin de stad in korte tijd tot grote bloei werd gebracht, maar ook dat deze periode de grondslag vormt voor de ontwikkeling van de stad in de eeuwen daarna.
Het aanwijzen van de grachtengordel als Werelderfgoed biedt de stad dan ook de gelegenheid om de achterliggende immateriele waarden van het ontstaan van Amsterdam als stad waar mensen van alle nationaliteiten en gezindten zich vrij kunnen bewegen, denken en handelen en de betekenis en het belang daarvan tot op de dag van vandaag blijvend in stand te kunnen houden.
Ik ondersteun daarbij het gegeven dat betrokkenheid in zowel materiele als overdrachtelijke zin van alle relevante publieke en private partijen in de stad daarbij belangrijk is.

Op de ledenvergadering is deze intentieverklaring feestelijk ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vereniging.
Mevrouw Esther Agricola (Bureau Monumenten & Archeologie) was op de ledenvergadering aanwezig om vragen te beantwoorden.

Zie voor meer informatie over de Unesco-aanwijzing het artikel in Binnenstad 231.

[Notulen]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.