Raad van State doet uitspraak over Overhoeks

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 2 juli uitspraak gedaan over het beroep van de Vereniging tegen het bestemmingsplan Overhoeks. Onze bezwaren zijn ongegrond verklaard, wat betekent dat de gemeente een Manhattan aan het IJ mag bouwen.
Manhattan aan het IJ

Op 2 mei 2006 was onze vereniging in beroep gegaan bij de Raad van State tegen de beslissing van de provincie Noord-Holland om het bestemmingsplan goed te keuren dat de bouw van vijf hoogbouwtorens van maximaal 115 meter aan de overzijde van het IJ mogelijk maakt. De Vereniging had bezwaar tegen de torens omdat deze boven het Centraal Station zullen uitsteken en zichtbaar zullen zijn vanaf het Singel, de Nieuwezijds Voorburgwal, de Geldersekade en vanuit de Jordaan. Daardoor betekent de hoogbouw een aantasting van de visuele integriteit van de historische binnenstad en bovendien brengt deze de plaatsing van de binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de Unesco in gevaar.
Op 22 mei 2008 vond de hoorzitting in Den Haag plaats. De Vereniging probeerde aannemelijk te maken dat de hoogbouwontwikkeling haaks staat op het gemeentelijke hoogbouwbeleid. Volgens het jarenlang beleden ‘kommodel’ zou er in principe alleen in de periferie hoog gebouwd mogen worden. De Raad van State zag echter geen aanleiding om het bestemmingsplan op onderdelen af te keuren. Daarbij wees de rechter op het gemeentelijke Structuurplan waarin wordt gesteld dat "intensieve en gemengde stedelijke milieus worden verwezenlijkt en dat de IJ-oever hiervoor een belangrijk gebied is" en op het feit dat de gemeente had voldaan aan de gestelde eis om een Hoogte Effect Rapportage op te stellen. Uit deze door de gemeente zelf opgestelde rapportage blijkt volgens de Raad van State dat de zichtbaarheid van de hoogbouw in de binnenstad beperkt is. Het is dus niet mogelijk gebleken op procedurele en beleidsinhoudelijke gronden een spaak in het wiel te steken.
De Vereniging heeft bij wethouder Herrema aangedrongen op een gesprek over het hoogbouwbeleid van de gemeente. De wethouder heeft, naar aanleiding van de onder meer door onze vereniging aangezwengelde discussie een nieuwe hoogbouwnota aangekondigd, die in september of oktober moet verschijnen. Eventuele verbeteringen daarin komen te laat voor Overhoeks, maar kunnen mogelijk wel nieuwe rampen voorkomen.

Walther Schoonenberg

Meer lezen:
[Vereniging gaat in beroep tegen Overhoeks] (Binnenstad 222)
[Vereniging komt in actie tegen hoogbouw aan noordelijke IJ-oever] (Binnenstad 216)

(Uit: Binnenstad 230, september 2008)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.