Hotel Krasnapolsky

Grenzen aan het bouwvolume in de binnenstad

Hotel Krasnapolsky wil de bovengrondse parkeergarage aan de Sint Jansstraat onder de grond brengen en tegelijk het hotel aanpassen aan de laatste eisen. Dat kost veel geld en mede daarom wil men van de gelegenheid gebruiken om het aantal kamers te vergroten. Die laatste doelstelling is intussen al aanzienlijk verlaagd, maar wat er nu is gepresenteerd blijft een flinke vergroting van het bouwvolume en die moet binnen het bouwblok worden gevonden.
De nieuwe bebouwing van Hotel Krasnapolsky wordt een flink stuk hoger dan de omringende bebouwing (zie het hoogteverschil met de monumenten links van de Sint Jansstraat).

Met het onder de grond brengen van de parkeergarage is iedereen gelukkig, aannemende dat een garage zelfs in hartje stad onmisbaar is voor een hotel van deze klasse. Maar is de prijs die daarvoor moet worden betaald niet erg hoog? Gezien vanaf de Dam is er sprake van een flinke verhoging aan het begin van de Warmoesstraat en, wat nog erger is, van het hinderlijk in het oog springen van een opbouw met technische voorzieningen van bijna 29 meter hoog, dichter naar de Damstraat. Van de kant van de Oude Doelenstraat zal de verstoring gelukkig wat minder groot zijn door de tussenliggende bebouwing.
Het effect van de nieuwe bebouwing aan de kant van het Blauwlakenblok is moeilijk precies te wegen. Qua bezonning is de huidige situatie al verre van ideaal. In het bouwplan wordt aan het begin van de Sint Jansstraat de bebouwing wat hoger en aan het eind wat lager. Daar staat tegenover dat aan dat laatste stuk de bebouwing op de hogere verdiepingen wel dichterbij komt. Per saldo wordt het er in dit opzicht zeker niet beter op. De gevelwand in deze straat wordt wél veel beter dan de huidige.
Tegenover de winst voor Krasnapolsky staan dus nogal wat negatieve gevolgen. Daarop hebben wij uiteraard de aandacht gevestigd. Als algemene beleidsregel geldt in de binnenstad dat niet aan verdere verhoging van de bebouwing wordt meegewerkt. Het stadsdeelbestuur zal dus met de aanvrager in overleg moeten treden om te bezien of een verdere verkleining en/of verandering van de plannen haalbaar is. Aangezien de huidige plannen niet passen in het vigerende bestemmingsplan is het laatste woord over dit onderwerp nog niet gezegd.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 230, september 2008)

Meer lezen:
[Zienswijze] (6 augustus 2008)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.