Strijd om Binnengasthuisterrein laait opnieuw op

De strijd om het BG-terrein is opnieuw opgelaaid na de tervisielegging van de bouwplannen voor een nieuw bibliotheekgebouw van de Universiteit van Amsterdam. Deze plannen betekenen niet alleen een enorme aantasting van het beschermd stadsgezicht, maar ook de sloop van de twee Rijksmonumenten op het BG-terrein. Onze vereniging pleitte vóór het behoud van het negentiende-eeuwse ziekenhuiscomplex.
Bouwtekening van de UvA met het aanzicht op de Kloveniersburgwal met de te handhaven buitengevel van het tot sloop veroordeelde Zusterhuis met daarbovenuit de beoogde nieuwbouw van de UvA Het Zusterhuis op de Kloveniersburgwal

Op 4 februari 2004 had de Raad van State zich al uitgesproken voor het behoud van de hovenstructuur. De Vereniging heeft in haar zienswijze beargumenteerd dat de stedenbouwkundige structuur van het BG-terrein door de bouwplannen van de UvA niet wordt behouden, maar wordt aangetast. In het advies van de Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten op de beginselaanvraag staan de bezwaren helder en duidelijk opgesomd: “Van begin af aan lijkt het programma te groot geweest om nieuwbouw op deze plek te realiseren die recht doet aan zowel de bestaande monumentale bebouwing als aan handhaving c.q. versterking van de karakteristieke hovenstructuur. De inspanningen die voor het ontwerp zijn verricht rechtvaardigen dan ook niet het doen verdwijnen van een gebouw van sociaalcultuurhistorisch en architectuurhistorisch nationaal belang.” Met haar zienswijze sluit de Vereniging zich aan bij het negatieve advies dat de Rijksdienst heeft gegeven.

Wij gaan ervan uit dat de bouwvergunning niet wordt verleend vóórdat de monumentenvergunning voor de sloop van de Rijksmonumenten onherroepelijk is geworden. Omdat de tot sloop veroordeelde Rijksmonumenten van architectuur- en cultuurhistorisch belang zijn, is de Vereniging is voornemens tegen deze sloopvergunning bezwaar aan te tekenen.

Walther Schoonenberg

Meer lezen:
[Zienswijze] (PDF bestand)

(Uit: Binnenstad 230, september 2008)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.