Vereniging spreekt zich uit tegen een parkeergarage onder de Geldersekade

Onze vereniging heeft zich in een brief aan het Dagelijks Bestuur van het stadsdeel uitgesproken tegen de aanleg van een ondergrondse parkeergarage onder de Geldersekade. Wij achten een dergelijke parkeergarage in strijd met de uitgangspunten van het huidige verkeers- en parkeerbeleid.

In de brief aan het stadsdeelbestuur heeft de Vereniging aangegeven positief te staan tegenover de uitgangspunten van het huidige verkeers- en parkeerbeleid van het stadsdeel, zoals beschreven in de Nota Bereikbaarheid Binnenstad 2004-2009, om de groei van de automobiliteit te beperken en voorrang te geven aan voetganger, fiets en openbaar vervoer. Volgens ons staan de plannen voor ondergrondse parkeergarages op gespannen voet met dat beleid. Zo heeft een parkeergarage onder de Geldersekade een verkeersaantrekkende werking. Bovendien is de parkeergarage overbodig, aangezien op het Oosterdokseiland en onder het Oosterdok al een parkeergarage wordt gerealiseerd met in totaal 1.540 parkeerplaatsen. Wij staan ook huiverig ten aanzien van de aanleg van ondergrondse parkeergarages onder historische grachten, vanwege de mogelijke schade aan monumenten die het slaan van damwanden en de verstoring van het grondwater kunnen betekenen. Ook zal er door de in- en uitgangen van de garages sprake zijn van visuele schade aan het beschermd stadsgezicht. Deze argumenten komen nog bovenop die van een goed verkeers- en parkeerbeleid. Dat betekent niet dat wij per definitie tegen de bouw van ondergrondse parkeergarages zijn – onder de Singelgracht en het Oosterdok zijn ondergrondse parkeergarages bijvoorbeeld heel goed denkbaar, mits er dan bovengronds parkeerplaatsen worden opgeheven om de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren.
Om bovenstaande redenen steunt de Vereniging de bewoners van de Geldersekade die in verzet zijn gekomen tegen de aanleg van een parkeergarage onder hun gracht.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 228/229, juni 2008)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.