Handleiding voor de VVAB-website

Onze vereniging beschikt al geruime tijd over een website waarop veel informatie op een gemakkelijke manier te vinden is.

De website geeft niet alleen een overzicht van alle artikelen die vanaf 1967 in ons blad Binnenstad en zijn voorloper De Lamp zijn verschenen, maar er is tevens informatie te vinden over ledenactiviteiten zoals excursies, rondleidingen, de maandelijkse borrel en extra ledenbijeenkomsten. Ook kunt u er het allerlaatste nieuws vinden over actuele onderwerpen waarbij de vereniging betrokken is. Tenslotte biedt de website de mogelijkheid voor leden en andere belangstellenden om zich op te geven voor de elektronische Nieuwsbrief die maandelijks uit komt en vaker als daar aanleiding voor is. Uiteraard staat er ook een lidmaatschapsformulier op de website.

De website heeft een ingebouwde zoekmachine waarmee gemakkelijk artikelen over een bepaald onderwerp kunnen worden gezocht. Een voorbeeld: intikken van ‘Vijzelbank’ levert acht artikelen op met bovenaan een artikel van Geurt Brinkgreve over de Vijzelbank uit oktober 1999. Nog een voorbeeld: het intikken van het woord ‘kroonlantaarn’ leert dat er 4.883 artikelen op de website staan waarin dat woord voorkomt. Bovenaan staat een artikel met als titel ‘Start kroonlantaarn-actie in Huis met de Hoofden’ uit november 2000. Het is ook mogelijk combinaties van woorden op te geven om het zoekresultaat te beperken. Ook mensen die liever een artikel in gedrukte vorm willen lezen, hebben veel profijt van de website. Hoewel niet alle artikelen die vanaf 1967 in De Lamp en Binnenstad zijn verschenen integraal zijn opgenomen – dat is pas vanaf 1999 het geval – zijn wel alle inhoudsopgaven toegankelijk gemaakt. De website biedt dus de mogelijkheid te zoeken op een artikel om vervolgens het juiste tijdschrift op te zoeken in de eigen of de openbare bibliotheek. Wel wordt er naar gestreefd om de belangrijkste artikelen uit de periode vóór 1999 digitaal beschikbaar te stellen en elke maand komen er nieuwe artikelen bij. Zo zijn veel artikelen van Geurt Brinkgreve digitaal beschikbaar gesteld, zoals het hierboven genoemde artikel maar bijvoorbeeld ook de gehele tekst van de brochure Echt of namaak. Indien u een bepaald artikel mist, kunt u dat natuurlijk laten weten.

Naast het artikelenarchief bevat de website een digitaal documentenarchief. Alle belangrijke brieven, inspraakreacties, zienswijzen en bezwaarschriften van de Vereniging zijn digitaal beschikbaar. In het daartoe bestemde zoekveld levert ‘Overhoeks’ alle vijf documenten op die het digitale archief op dit moment bevat over het bestemmingsplan Overhoeks, twee zienswijzen, schriftelijke bedenkingen en twee bezwaarschriften.

Gebruik de website en maak uw familie en vrienden erop attent!

(Uit: Binnenstad 228/229, juni 2008)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.