Bergbezinkstation Haarlemmerplein

Aan de voorzijde van het in aanbouw zijnde complex met parkeergarage, winkels en woningen op het Haarlemmerplein komt een zogenaamd bergbezinkstation, bedoeld om pieken in de regenwaterafvoer op te vangen. Een noodzakelijke voorziening, en de plaats zal ongetwijfeld functioneel goed zijn.

Ook bouwkundig lijkt het allemaal goed bekeken: het bergbassin rust op de parkeergarage, die aan de voorzijde ondergronds onder de winkels uitsteekt, en de bovenzijde van het bassin wordt gevormd door het bordes dat voor de winkels is gedacht. Maar hoewel er geen gras is, schuilt in dat bordes toch een addertje. Er loopt immers nog een procedure bij de Raad van State over de vraag of de hoogte van het grote bouwplan wel in overeenstemming is met het bestemmingsplan. In dit verband komt de vraag aan de orde of nu de bovenkant van het bordes het peil is waar men bij de toetsing van het bouwplan vanuit moet gaan of is het bergbezinkbassin feitelijk een onderdeel van het bouwplan en ligt het maatgevende peil lager? Als dit nummer verschijnt hebben wijze en hooggeplaatste juristen hierover waarschijnlijk een uitspraak gedaan. In het stadhuis en bij de omwonenden wordt daar met spanning op gewacht. Want als bezwaarmakenden gelijk krijgen – en dat lijkt niet uit te sluiten – zal het bouwplan moeten worden aangepast of worden stilgelegd tot alles formeel goed is geregeld.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 228/229, juni 2008)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.