Agenda ALV 2008

Zaterdag 12 april, 10.00-14.00 uur in het Bethaniënklooster, Barndesteeg 6b

10.00-11.30 uur: Huishoudelijk gedeelte

 1. Opening
  Enkele impressies van de ALV op 12 april in het Bethaniënklooster. Achter de tafel van links naar rechts: Walther Schoonenberg, Els Agtsteribbe en Els Iping.
 2. Vaststelling van de notulen van de ALV 2007 (Binnenstad 223/224)
 3. Vaststelling Algemeen jaarverslag : toelichting door de secretaris
 4. Financieel jaarverslag : toelichting door Simon Blijleven, verslag van de kascommissie , vaststelling en dechargeverlening, (her)benoeming leden van de kascommissie.
 5. Instelling ‘gezinslidmaatschap’. Het bestuur stelt voor dat partners of andere gezinsleden die op hetzelfde adres wonen als een VVAB-lid voor de prijs van € 10,- ‘gezins’-lid kunnen worden van onze vereniging.
 6. Verhoging contributie ‘lidmaatschap voor het leven’. Het bestuur stelt voor dat de prijs voor het ‘lidmaatschap voor het leven’ wordt verhoogd van € 317,60 naar € 400,-.
 7. Bestuurssamenstelling. Het bestuur stelt voor Sebastiaan Levelt en Walther Schoonenberg opnieuw als leden te benoemen. Carmen Flagiello treedt af. Als nieuw bestuurslid wordt Dick van der Kroon voorgesteld, die binnen het bestuur de taak van penningmeester op zich wil nemen.
 8. Verslagen van de verenigingscommissies: Werkgroep Waakhond , Werkgroep Water en Ledenwerf- en Excursiecommissie
 9. Rondvraag en sluiting

[Notulen]

11.30 uur: Koffiepauze

12.00 uur: Discussie over de gemeentelijke plannen voor het Wallengebied met o.a. stadsdeelvoorzitter Els Iping. [Meer lezen]

(Uit: Binnenstad 227, maart 2008)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.