Westerpark let op uw zaak

Jacob Catskade 37 t/m 41
Soms kijken wij wel eens over de Singelgracht heen want ook daarbuiten komt waardevolle bebouwing voor. Dat we dat niet vaker doen heeft te maken met onze beperkte capaciteit, maar soms kunnen we de verleiding niet weerstaan. Verleiding is een wat ongelukkige term want het gaat natuurlijk meestal om plannen die je allerminst kunnen verleiden.

In die categorie viel ook een in voorbereiding zijnd plan aan de Fagelstraat en de Jacob Catskade in Westerpark. We weten niet of het plan volstrekt verwerpelijk is want het is nog niet ter inzage gelegd, maar wat er voor moet wijken zouden wij heel graag willen behouden.
De panden waarom het gaat zijn in de Atlas van de negentiende-eeuwse Ring – kort geleden voor een habbekrats te koop bij De Slegte – architectonisch ingedeeld in ‘orde 3’ en de straten zijn stedenbouwkundig ingedeeld in ‘zone C’. Dat is voor de bebouwing een indeling die ongeveer overeenkomt met wat in de binnenstad ‘orde 2’ heet. Voor de Fagelstraat onderschrijven wij de waardestelling die aan die indeling ten grondslag ligt. Voor de Jacob Catskade kun je met reden zelfs pleiten voor een hogere waardering. De Kattensloot en de bebouwing daarom heen vormen in onze ogen een zeer waardevol stadsbeeld, van betekenis niet alleen voor Westerpark maar voor een wijde omgeving. De nummers Jacob Catskade 37 t/m 41 vormen in het betreffende deel van de gevelwand ook nog eens een hoogtepunt. Met name de gevelbeëindiging met de zeer bijzondere dakkapellen verdient een zorgvuldige restauratie in plaats van sloop.
In de Fagelstraat is bovendien maar de helft van een complex in het plan opgenomen. Wat dat betekent voor de andere helft laat zich raden. Juist in dit deel van de Fagelstraat, waar aan de overzijde alle oude bebouwing al door nieuwbouw is vervangen, zou vasthouden aan het uitgangspunt van behoud en herstel naar ons oordeel zeer sterk de voorkeur verdienen.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 226, februari 2008)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.