Welstandscriteria

Willemsstraat 192-196 (ontwerptekening)
In Binnenstad 225 is een opmerkelijk bouwplan voor de Willemsstraat getoond dat daar geheel uit de toon valt en volledig in strijd is met de criteria uit de welstandsnota. (Zie: Willemsstraat 192-196.) Desondanks is de Commissie voor Welstand en Monumenten niet negatief zoals blijkt uit de eerste bespreking in die commissie.

Daar valt te lezen: “De commissie constateert dat het plan niet past binnen de welstandscriteria. Zij is echter van mening dat gezien de diversiteit van de architectuur in de Willemsstraat en de stedenbouwkundige samenstelling het voorstel mogelijk moet zijn”.

Dat vinden wij wel heel erg kort door de bocht. De karakteristiek van de bebouwing van de Willemsstraat aan de kant van de Brouwersgracht is inderdaad anders dan die aan de kant van de Lijnbaansgracht maar dat wil toch niet zeggen dat je in de laatste deel, dat helemaal niet zo heterogeen is, maar je gang kunt gaan. Dat dit punt in de eerste bespreking aan de orde komt is natuurlijk prima. Als er fundamentele aanmerkingen zijn moeten die al in het begin op tafel komen. Maar dan wel goed beargumenteerd.
Het gemak waarmee dit oordeel wordt uitgesproken staat in schril contrast met de zeer strakke, bijna dogmatische manier waarop de commissie in andere gevallen minimale afwijkingen van de criteria van de hand wijst. Wat meer evenwicht in de benadering lijkt noodzakelijk, zeker nu we te maken hebben met een voor de hele binnenstad geldende nota die zeer detaillistisch is en met een gevarieerd stadsbeeld dat het behoud meer dan waard is. Misschien is het daarom toch beter om vanwege die gevarieerdheid de regels soms iets genuanceerder toe te passen wanneer daarvoor aanleiding lijkt te zijn. Dat zoiets in zo’n geval expliciet moet worden gemotiveerd behoeft geen betoog.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 226, februari 2008)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.