Goed en slecht nieuws over de Unesco-aanwijzing

Het gebied voor de UNESCO-aanwijzing, gele lijn is kerngebied, stippellijn rondom de bufferzone daaromheen.
Over de procedure van de plaatsing van de Amsterdamse binnenstad op de Werelderfgoedlijst van de Unesco is goed én slecht nieuws te melden.

Om met het goede nieuws te beginnen: Het College van B & W heeft ingestemd met de aanbieding van het gebiedsdocument De 17de-eeuwse grachtengordel van Amsterdam binnen de Singelgracht aan de minister van OCW. Daarmee is er weer een hobbel genomen op de lange weg naar de aanwijzing. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg, thans RACM, bereidt deze voordracht voor volgens de richtlijnen van de Unesco en is verantwoordelijk voor de samenstelling en indiening van het nominatiedossier. Een van de onderdelen hiervan vormt het gebiedsdocument, waarin staat opgetekend welke regelgeving en beleid en welke taak- en bevoegdhedenverdeling van toepassing zijn op het in stand houden van de uitzonderlijke cultuurhistorische waarden die plaatsing op de Werelderfgoedlijst rechtvaardigen. Zoals wij in een eerder artikel schreven, heeft het Rijk ervoor gekozen om niet de gehele binnenstad, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar slechts de zeventiende-eeuwse grachtengordel aan te wijzen als Werelderfgoed. De rest van het gebied van het beschermd stadsgezicht, de gehele omringende binnenstad, waaronder het middeleeuwse stadshart, wordt vervolgens aangeduid als de door de Unesco vereiste 'bufferzone'.

Het slechte nieuws is dat het Rijk het 'dossier', waaronder het zogenaamde Managementplan, niet op tijd af heeft om uiterlijk in februari 2008 de feitelijke indiening te doen plaatsvinden. Daardoor is er opnieuw vertraging ontstaan.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 226, februari 2008)

Meer lezen: [Uitstel dreigt van plaatsing binnenstad op Werelderfgoedlijst Unesco]

Meer lezen over de UNESCO-lijst: http://whc.unesco.org

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.