Welstandsbeleid voor terrassen nodig

Onze vereniging heeft in een zienswijze haar waardering uitgesproken voor de inspanningen die het stadsdeel Amsterdam-Centrum zich getroost om het gemengde karakter van het gebruik van de openbare ruimte in de binnenstad te versterken en kan zich in hoofdlijnen vinden in de voorstellen van de nieuwe Terrassennota. De Vereniging meent echter dat de nota wat betreft de onderdelen welstandseisen en handhaving niet overal even consequent is en heeft enkele voorstellen aan het stadsdeel gedaan om die te verbeteren.

Afgezien van geluidsoverlast, vormen terrassen maar al te vaak een aantasting van het visuele beeld van het beschermd stadsgezicht. Dit geldt met name voor terrassen die zijn afgebakend door schotten, vaak voorzien van reclame. Ook de altijd aanwezige parasols, dikwijls eveneens met reclame, doen afbreuk aan het stadsgezicht. Verder wordt hier en daar meubilair gebruikt dat uitsluitend tot doel heeft de openbare ruimte af te bakenen, zoals bloembakken of potten met planten. Qua visueel effect is er soms een overeenkomst met ‘gewone bebouwing’: de ruimte wordt geprivatiseerd en de luifel erboven maakt het beeld van een uitbouw compleet. Het ontbreken van welstandseisen is daarom een groot substantieel gemis en een juridisch manco in de bescherming van het stadsgezicht.
Andere gemeenten zoals Delft, Groningen, Leiden en Maastricht hebben welstandscriteria voor terrasmeubilair. Waarom heeft Amsterdam die niet? De Vereniging verzoekt het stadsdeel daarom om een welstandsbeleid voor terrassen te ontwikkelen.
Bovendien verrommelt het stadsbeeld nodeloos dankzij de gebrekkige handhaving. Voorbeelden daarvan zijn te zien in de kleine fotoreportage die aan de zienswijze is toegevoegd. Veel terrassen zijn illegaal en de meeste terraseigenaren houden zich niet aan de hun toegestane ruimte. De Vereniging verzoekt het stadsdeel dan ook de voor terrassen geldende regels adequaat te handhaven en de nodige maatregelen te treffen om dat mogelijk te maken.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 226, februari 2008)

[Zienswijze]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.