Nieuwe Jonkerstraat 13-17

Bestaande toestand.
Ontwerptekening van de nieuwbouw.
In Binnenstad 223/224 is een opvallend nieuwbouwplan voor dit adres besproken. (Zie: Nieuwe Jonkerstraat 13-17) Onze conclusie luidde dat het een plan was dat je met interesse bekeek maar dat op deze plaats echt niet kon.

Dat is niet de mening van de welstandscommissie. Die concludeerde op 18 juli: “Gezien ook de ingediende zienswijzen, waarvan de commissie kennis heeft genomen, die vooral ingaan op de grootte van het volume, de situering en de orde 2-status van het pand, is de commissie van mening dat het ontwerp voldoet aan de gestelde eisen van uitzonderlijke architectuur die door een weloverwogen expressie en uitwerking een aanwinst voor de stad zijn en derhalve de afwijking van het gestelde in de criteria rechtvaardigt”.
In die ene zin bewandelt de commissie diverse taalkundige en logische dwaalwegen, maar ook wanneer je die zo goed mogelijk terugbuigt tot een bewandelbaar spoor blijft het volstrekt onduidelijk waaruit die meerwaarde, die een aanwinst voor de stad op zou leveren, precies bestaat.
Niet in het vervangen van een in een eerder advies neergesabelde setback door een architectonisch zwakkere en evenzeer met de welstandsnota strijdige glazen kap. Ook niet in het feit dat dit plan de ingreep in het karakter van het buurtje door het schuin daartegenover gelegen plan van Dijkman/Nust – ook positief beoordeeld in afwijking van de welstandscriteria – zozeer versterkt dat dit karakter totaal verloren gaat. En al helemaal niet in het totaal verpletteren van een orde 2-pand, zonder op enige manier die inbreuk op de waarderingskaart en het bestemmingsplan te motiveren.
De architectuur is wel uitzonderlijk, maar toch vooral door de constructieve inventiviteit en de omvang van het programma dat hier voor één huishouding moet worden gerealiseerd. Dat programma leidt tot een grootschaligheid die hier volstrekt niet past. Ook in ander opzicht negeert het plan zijn omgeving totaal, zowel in de keuze van het gebruikte materiaal als in de agressie ten opzichte van de achterliggende monumentale bebouwing aan de Binnen Bantammerstraat.
Wat zou de welstandscommissie toch bewegen?

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 225, december 2007)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.