Eerherstel voor Hendrik de Keyser

Onder het motto Eerherstel voor Hendrik de Keyser heeft een aantal Amsterdamse organisaties het gemeentebestuur van Amsterdam verzocht het graf van Hendrik de Keyser in de Zuiderkerk in ere te herstellen. In het verzoekschrift wordt het gemeentebestuur gevraagd in de Zuiderkerk een permanente expositie gewijd aan Hendrik de Keyser in te richten.
De gedenksteen van Hendrick de Keyser in de Zuiderkerk

Het verzoekschrift waarin om realisering van deze plannen wordt gevraagd is ingediend door het onlangs opgerichte Comité Eerherstel Hendrik de Keyser dat bestaat uit vertegenwoordigers van de Vereniging Vrienden van de Binnenstad, het Genootschap Amstelodamum, de Vereniging Hendrick de Keyser, het Koninklijk Oudheidkundig Genootschap, het Wijkcentrum d’Oude Stadt, de Bewonersraad Nieuwmarkt, de commissie Amsterdam van de Bond Heemschut, Stadsherstel Amsterdam NV en de Stichting Gilde Amsterdam. De voorzitter van het comité is Els Agtsteribbe. De initiatiefnemer van de actie is Hendrik Battjes.

Uit het persbericht citeren wij het volgende:

“Het graf van Hendrik de Keyser is niet meer zichtbaar sinds er bijna twintig jaar geleden bij een verbouwing een laag beton is gestort op de oude zerkenvloer. Al in 1999 zijn er plannen gemaakt om deze fout enigszins te herstellen door het graf weer zichtbaar te maken, evenals het nog bestaande deel van de oorspronkelijke zerk, dat zich boven een ander graf in de kerk bevindt. Ondanks een toezegging in de gemeenteraad in 1999 zijn deze plannen niet, respectievelijk halfslachtig uitgevoerd.”
“Hoewel er bij de meer dan 100.000 mensen die elk jaar een bezoek aan de kerk brengen veel vraag is naar informatie over de kerk en zijn geschiedenis, is daarvoor slechts een informatiezuiltje beschikbaar. Een permanente expositie zou in die behoefte voorzien en zou Hendrik de Keyser de plek geven die hem toekomt in de geschiedenis van stad en land. De Zuiderkerk is niet alleen van groot belang voor Amsterdam, het is ook de eerste grote kerk die in Nederland nieuw is gebouwd voor de calvinistische eredienst.”
“Amsterdam positioneert zich als cultuurstad, en terecht. De stad heeft een verhaal dat zichtbaar gemaakt en dat verteld moet worden, mondeling en interactief. Bij dat verhaal hoort zeker ook Hendrik de Keyser. Amsterdam heeft de grootste en mooiste historische binnenstad van Europa. Daarom is de binnenstad een beschermd stadsgezicht en voorgedragen voor de Werelderfgoedlijst. Daarbij spelen de bouwwerken van Hendrik de Keyser een belangrijke rol.”

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 225, december 2007)

Eerdere artikelen:
[Drie gedenkstenen in de Zuiderkerk] (Binnenstad, oktober 2007)
[De Zuiderkerk] (Binnenstad, februari 2001)
[De zerkenvloer in de Zuiderkerk] (Binnenstad, oktober 1999)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.