Oudezijds Armsteeg

Bouwplan van Stadsherstel voor de OZ Armsteeg
Architectenbureau Rappange heeft voor Stadsherstel een ontwerp gemaakt voor een nieuwe straatwand aan de zuidzijde van de Oudezijds Armsteeg, aansluitend aan de nieuwe bebouwing in het geheel verpauperde terrein tussen deze steeg en de Heintje Hoeksteeg. Daar renoveert Stadsherstel het voormalige veilinghuisje, waarbij aan weerszijden een deel wordt aangebouwd. Ook enkele panden aan de Oudezijds Voorburgwal zijn in dit geheel betrokken.

Alles bij elkaar een heel gecompliceerde operatie en aan de steeg gaat niets van enige betekenis verloren. Ook lijkt het in deze situatie niet zo voor de hand te liggen om hier maar wat traditionele binnenstadspandjes neer te zetten, daarvoor is de verwevenheid van het totale plan te groot. Dat neemt niet weg dat de vraag opkomt wat het architectenbureau heeft geïnspireerd tot de hierbij weergegeven vormgeving. Uit het welstandsverslag valt op te maken dat het plan inmiddels is aangepast. In dat verslag is te lezen dat “de commissie zich kan vinden in het idee dat een parodie op het Amsterdamse grachtenhuis, waarbij Delftsblauwgeglazuurde jeneverflesjes referentie zijn, als uitgangspunt wordt gebruikt bij het ontwerp voor de nieuwbouw van een zestal woningen”. Met alle respect en waardering voor Rappange, je houdt je hart vast.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 223/224, oktober 2007)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.