Oudeschans 73-75-77

Het Bimhuis heeft een nieuw onderkomen gevonden in het Muziekgebouw aan het IJ, waar het een letterlijk uitstekende nieuwe plek heeft gekregen. Daardoor is het oude onderkomen aan de Oudeschans vrijgekomen en voor dat terrein is een plan voor 25 woningen met een parkeergarage ontwikkeld, met gebruikmaking van een deel van het casco van het bestaande gebouw. Dat de gevel verdwijnt zal niemand betreuren.
Historische foto van pakhuis de Kroondrager. Ontwerptekening van de nieuwbouw.

Na wat vingeroefeningen die in de welstandscommissie zijn besproken is een bouwaanvraag ingediend met een gevel, die in hoofdvorm verwijst naar een oude pakhuisgevel. Daarvoor was alle aanleiding want voor het Bimhuis stond hier een pakhuis, de Koorndrager, dat misschien wel het mooiste pakhuis in Amsterdam was. De hierbij gereproduceerde foto geeft daarvan nog enigszins een indruk. Helaas is het door brand verloren gegaan.
Dat het pand vrij kwam was een uitgelezen gelegenheid om iets van de oude glorie te herstellen. Natuurlijk komt de gedachte op om het oude pakhuis te herbouwen, maar dat lijkt geen erg realistische optie en bovendien ligt er een andere bouwaanvraag. Het beste waarop je kunt hopen is dat het nieuwe ontwerp op een eigen wijze de karakteristiek van een oude pakhuisgevel oppakt en daarmee een zekere analogie met de oude situatie vertoont. Helaas is dat, afgezien van de contour van de voorgevel, niet echt gelukt, zoals blijkt uit de weergave van het ontwerp. Onze vereniging heeft aangedrongen op een herziening die het historische beeld meer recht doet zonder nu direct een kopie van de oude gevel te zijn. We zijn – heel uitzonderlijk – zelfs zover gegaan daarvoor wat suggesties te doen.
Een probleem bij het vinden van een goede oplossing is dat de oude pakhuizen met een trapeziumvormige top in het algemeen daarin geen vensters hadden omdat erachter alleen maar enkele pakzolders lagen met de nok haaks op de gevel. Nu bevindt zich achter de top een plat dak met daaronder woningen. Die stellen andere eisen. Desondanks moet het naar onze mening mogelijk zijn ook voor dat probleem een betere oplossing te bedenken dan nu is ontworpen.
Hopelijk slaagt de architect er in iets van de expressieve kracht van het oude pand in zijn ontwerp terug te brengen en daarmee het stadsbeeld te verrijken.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 223/224, oktober 2007)

[Zienswijze]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.