Doorsnijding middeleeuws tongewelf ten behoeve van boekenlift

Op 11 mei heeft koningin Beatrix de nieuwe bibliotheek voor de Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam aan de Oude Turfmarkt geopend. Aangrenzend aan het Allard Pierson Museum zijn die collecties nu ondergebracht in een drietal Vingboonspanden en het voormalige St. Bernardus Gesticht. De gebouwen zijn lang in gebruik geweest bij de Nederlandse Bank en na de verhuizing van de bank overgegaan naar de Universiteit van Amsterdam. Hoe het geheel er uit zag na het vertrek van deze gebruikers is met geen pen te beschrijven.

Voor het nieuwe gebruik zijn de Vingboonspanden ingrijpend aangepast, maar voor zover mogelijk met behoud van de oude structuur. Van St. Bernardus is alleen de gevel blijven staan. Daarachter is een compleet nieuw gebouw verrezen, waarvoor ook een deel van de achterliggende bebouwing die nog de oude loop van de Amstel volgde moest wijken. Tussen beide delen liep de oude overwelfde Gasthuishofgang die vanouds vanaf de Oude Turfmarkt toegang gaf tot het binnenterrein.
Bij de aanpassing van de gebouwen voor de nieuwe bestemming zijn heel wat monumentale waarden in het gedrang gekomen. Daarvoor kon onze vereniging begrip opbrengen behalve op één onderdeel, de doorbreking van het gewelf van de Gasthuishofgang door een (glazen) loopbrug. Aanvankelijk is die uit de plannen geschrapt, later is hij in een planwijziging toch weer teruggekomen. Ondanks ons verzet, waarvan de laatste fase zich op dit moment bij de Raad van State afspeelt, is er via verschillende procedures toch vergunning verleend en het resultaat is nu zichtbaar.

Omdat er nog een procedure loopt is dit niet het goede moment voor een evaluatie van het hele proces. Maar natuurlijk ga je als bezwaarmakende wel kijken hoe de omstreden doorbraak zich in werkelijkheid manifesteert. Mijn conclusie is dat we helaas gelijk hadden en dat wat er uit de bus is gekomen misschien wel de slechtst denkbare oplossing is. Ik ga daar nu niet verder op in, maar ik ben wel benieuwd naar het oordeel van onze leden. Dit stukje is met name bedoeld om dat te weten te komen. Daarom nodig ik u uit om zelf te gaan kijken en ons te laten weten wat u ervan vindt. Dat kijken kan zonder probleem, want de bibliotheek is iedere werkdag van 9.30 - 17.00 uur geopend en de Gasthuishofgang is de toegang tot het gebouw (adres: Oude Turfmarkt 129). Reacties zijn welkom bij het secretariaat van de Vereniging.

Tenslotte, laten wij, ondanks ons meningsverschil op dit onderdeel, niet vergeten de Universiteitsbibliotheek van harte te feliciteren met de totstandkoming van deze prachtige nieuwe voorziening.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 222, juli 2007)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.