Rozenstraat 72

Vereniging haalt gelijk bij voorzieningenrechter

Rozenstraat 72 (foto Van Houten, 1936) Rozenstraat 72-68 na 1945 (foto Gemeentearchief)
Woningbouwvereniging Eigen Haard wilde Rozenstraat 68-76 al deze maand slopen, nog vóórdat de bodemprocedure tegen de afgegeven sloopvergunning plaatsvindt. Het beroep dat de Jordanese Buurtgroep Schievink en de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad tegen de sloopvergunning van het Van Houtenmonument Rozenstraat 72 hadden ingesteld, heeft in principe een opschortende werking, maar de woningbouwvereniging had een voorlopige voorziening aangevraagd om toch alvast te mogen slopen.

Formeel was het een geschil tussen Eigen Haard en het stadsdeel Centrum, maar het waren de bewoners en onze vereniging die het behoud van Rozenstraat 72 bepleitten. Op 24 mei werd uitspraak gedaan: de woningbouwvereniging kan aan de slag met de renovatie van panden op de Rozengracht, maar de panden in de Rozenstraat mogen nog niet worden gesloopt.

De woningbouwvereniging wil de panden in de Rozenstraat slopen om hier nieuwbouw te realiseren (de Cluster Schievink). Het argument om ook het Rijksmonument Rozenstraat 72 te slopen luidde dat het een ‘vanwege-monument’ is: het pand zou alleen beschermd zijn vanwege de geveltop. In de Monumentenwet bestaat er echter geen speciale categorie ‘vanwege-monumenten’. Door deze kwestie ontstaat bovendien een gevaarlijk precedent, want er zijn honderden Van Houtenmonumenten in Amsterdam. Het gaat om enkele honderden vaak beeldbepalende en ambachtelijk gedetailleerde bouwwerken in het beschermd stadsgezicht, die een belangrijk hoofdstuk in de vooroorlogse architectuurgeschiedenis van Amsterdam vormen.
Van Houtenmonumenten zijn genoemd naar de heer E. van Houten, voormalig hoofdinspecteur bij het gemeentelijk bouw- en woningtoezicht, die zich vóór 1940 beijverde voor het behoud en de herplaatsing van historische geveltoppen op aan het stadsbeeld aangepaste nieuwbouw.

De commissie Bouwen en Wonen van de deelraad besloot op 6 maart dat de Van Houtenmonumenten beter beschermd moeten worden en dat gemeentelijk Bureau Monumenten en Archeologie hierover advies wordt gevraagd. Op 25 april bracht de directeur van het Bureau Monumenten & Archeologie (BMA), Esther Agricola, het gevraagde BMA-advies uit: de Van Houtenpanden zullen geïnventariseerd worden en, indien de rijksmonumentenstatus onvoldoende bescherming biedt, op de gemeentelijke monumentenlijst worden geplaatst. Het stadsdeelbestuur stelt thans aan de deelraad voor om het advies van BMA over te nemen en een inventarisatie te laten doen van alle nog bestaande Van Houtenpanden.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 222, juli 2007)

Meer lezen:
[BMA gaat adviseren over de Van Houtenpanden]
[De Van Houten-monumenten]

[Bezwaarschrift tegen bouwvergunning] (5/7/2007)
[Uitspraak voorzieningenrechter] (24/5/2007)
[Advies RACM (Vlaardingerbroek)] (10/5/2007)
[Waarderende notitie] (27/4/2007)
[Advies BMA] (25/4/2007)
[Bezwaarschrift] (20/2/2007)
[Raadsnotitie] (14/12/2006)
[Zienswijze] (1/12/2006)
[Zienswijze] (25/1/2006)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.