Noord/Zuidlijn: gemeente omzeilt verplichtingen

Het zal weinigen ontgaan zijn, de werken in het Damrak voor de Noord/Zuid-lijn. Van hieruit begint het boren van de twee tunnelbuizen. Er is een werkplatform gebouwd dat tot aan de gevels van de eerste rij panden reikt die aan en in het water van het Damrak staan. Bewoners en ondernemers die destijds volkomen onverwacht geconfronteerd werden met de plannen voor het platform vlak voor hun neus hebben daar toen bezwaar tegen gemaakt. Ach, het zou tijdelijk zijn, zeiden de ambtenaren van de dienst IVV. En tijdelijk, dat is maximaal 'maar' vijf jaar.
Het natte Damrak tijdelijk aangetast door een bouwplatform

In de bezwaarprocedure hebben bewoners en ondernemers steeds hun twijfels uitgesproken over die termijn, aangezien het platform vooral moest dienen als voorziening voor het boorproces. Dat zou bijna aan het eind van het totale project Noord/Zuid-lijn plaatsvinden. Die termijn was een belangrijk punt, want een aanvraag voor meer dan vijf jaar moet aan veel zwaardere eisen voldoen. Bij aanvragen voor tijdelijke bouwwerken krijgen belanghebbenden alleen voorlichting en kan het oordeel van welstand zonder meer terzijde geschoven worden. Bij aanvragen voor een langere termijn zouden bewoners en ondernemers echte inspraak moeten krijgen, terwijl ook het - in dit geval negatieve - oordeel van welstand serieus genomen moet worden.
De planning van vijf jaar bleek al tijdens de bezwaarprocedure een farce: de voorbereidende werkzaamheden namen veel meer tijd in beslag dan de ambtenaren aanvankelijk zeiden, met het gevolg dat men op papier het boorproces tot de helft van de tijd reduceerde onder het mom van ‘voortschrijdend inzicht’. Het was absurd dat de bezwaarcommissie dit geschuif met termijnen accepteerde. Maar bezwaarcommissies zijn ook ambtelijke commissies, dus niet onafhankelijk.

Volgend jaar, op 8 mei 2008, moet het platform volgens artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening worden afgebroken. Dan zal volgens de huidige planning ook het boorproces starten, jaren later dan ‘gepland’. De dienst IVV heeft een aantal bewoners inmiddels laten weten dat men het platform wil handhaven tot de hele lijn klaar is, dus volgens de huidige voorspelling tot 2013. Het gaat inmiddels niet eens meer om een jaartje meer of minder, nee, de termijn voor een tijdelijke vergunning van maximaal vijf jaar wordt nog eens met hetzelfde aantal jaren overschreden. Bewoners en ondernemers zullen naar de rechter stappen. Liever hadden zij gezien dat zij van het begin af aan serieus waren genomen en de gemeente niet geprobeerd had de verplichtingen tegenover hen en de betrokken instanties te omzeilen, om vervolgens een verlenging te forceren. Laten de ambtenaren maar vast gaan tekenen aan een nieuw platform, bijvoorbeeld op de plaats van de rederijen in het Damrak.

Helma Hellinga,
bewoner Warmoesstraat 10

(Uit: Binnenstad 221, april 2007)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.