Een campagne voor hergebruik van bijzondere gebouwen in Amsterdam

Nieuw leven voor oude gebouwen

Tientallen historische gebouwen in Amsterdamse stadsdelen staan leeg of wachten op een nieuwe bestemming. Het bedenken van een goede bestemming voor een pand is meestal geen probleem, maar het is de kunst om een rendabele toekomst te realiseren zonder alles om te bouwen tot dure appartementen. Daarvoor zijn creatieve bestuurders en investeerders nodig die samen met enthousiaste burgers hier de schouders onder willen zetten. In het verleden is dit vaak met de nodige strijd gepaard gegaan en zijn successen geboekt voornamelijk dankzij de inzet van volhardende initiatiefnemers, bestuurders en professionals.

Het idee van de publiekscampagne is om deze beproefde formule toe te passen op een aantal door burgers gekozen panden. De campagne wil inwoners van Amsterdam en maatschappelijke en bewonersorganisaties betrekken bij de keuze voor hergebruik van historische gebouwen. Bestuurders en ambtenaren van de stadsdelen en de centrale stad worden gevraagd zich hiervoor in te zetten evenals private partijen, zoals corporaties, projectontwikkelaars, vastgoedbeleggers en bouwbedrijven.

De campagne wordt voorbereid door middel van een inventarisatie van gebouwen die in de komende jaren in aanmerking komen voor hergebruik en herontwikkeling. Een onafhankelijke groep van adviseurs zal voor de verdere screening van deze gebouwen zorgen. Uit deze screening komt een selectie van gebouwen naar voren die de basis vormt voor de publiekscampagne. De start van de campagne vindt plaats tijdens een bijeenkomst waarin initiatiefnemers van projecten uit heden en verleden vertellen wat hen bewoog en beweegt om ‘hun gebouw’ te redden van de ondergang. Via de lokale media en een nog te openen website Nieuw leven voor oude gebouwen wordt aandacht besteed aan de geschiedenis en architectuur van de kanshebbers en de toekomstplannen van initiatiefnemers. Alle mensen die wonen en werken in Amsterdam worden opgeroepen aan te geven welk gebouw naar hun mening bij voorkeur in aanmerking moet komen voor hergebruik en herontwikkeling.

De coördinatie van de campagne is in handen van Eisse Kalk, directeur van de stichting Agora Europa. De campagne is ontstaan vanuit het project Bouwmeesters met draagvlak en is inhoudelijk voorbereid in samenwerking met het architectenbureau van Stigt en Stadsherstel Amsterdam.

Carmen Flagiello

(Uit: Binnenstad 221, april 2007)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.