Boekbespreking

Bouwmeesters met draagvlak. Architectenbureau Van Stigt

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van Stadsherstel Amsterdam vond onlangs in de Amstelkerk een tentoonstelling plaats over restauratie- en hergebruikprojecten van het architectenbureau Van Stigt en Van Rossum Raadgevende ingenieurs. De tentoonstelling ging gepaard met een symposium en een tweetal publicaties: Nieuw leven voor oude gebouwen, een wandel-, fiets- en vaargids langs gerestaureerde en hergebruikte gebouwen in Amsterdam, en Bouwmeesters met draagvlak, een monografie over het architectenbureau Van Stigt.

Het boek Bouwmeesters met draagvlak lijkt op het eerste gezicht een eenvoudige monografie. Het boek toont tweeëntwintig projecten van vader en zoon Joop en André van Stigt die sinds 1982 werden uitgevoerd. Maar wat voor projecten! Nagenoeg alle grote gebouwen en complexen in Amsterdam die zijn gerestaureerd en verbouwd om – zij het met een andere functie – nog vele jaren dienst te kunnen doen, lijken in dit boek te staan; het Entrepotdok, de Graansilo, de Vondelkerk, het Filmmuseum en het Olympisch stadion zijn slechts enkele voorbeelden. Pakhuizen werden woningen, kerken werden kantoren, alleen scholen bleven scholen. Bij het zien van al dit groots vraagt men zich vertwijfeld af, of het ook niet eens tijd wordt voor een boek over de vele sociale woningbouwprojecten die Joop van Stigt in de Amsterdamse binnenstad realiseerde.

Maar dit boek is niet zomaar een monografie. Al lezende blijkt dat Joop en André van Stigt geen gewone ontwerpers zijn, maar dat zij doorgaans leiding geven aan het gehele plan- en bouwproces. Door vanaf het begin de planontwikkeling in de hand te houden en het bouwproces te coördineren, lukt het ze om gebouwen te behouden die op basis van deskundige haalbaarheidsonderzoeken al rijp voor de sloop waren verklaard. Het zijn juist deze gegevens die het lezen van dit boek zo interessant maken. Hieruit blijkt immers maar eens te meer dat bevlogenheid, creativiteit en vertrouwen minstens zo belangrijk zijn als economische en financiële voorwaarden.

Het boek besluit met een opsomming van kwaliteiten die nodig blijken om van ‘gewone’ architecten, ‘bouwmeesters met draagvlak’ te maken. Het rijk geïllustreerde boek is hiermee niet alleen interessant voor architectuurhistorici en -critici, maar met name ook voor architecten, actieve wijkbewoners, ambtenaren, projectontwikkelaars en alle anderen die zich bezighouden met het geven van een tweede leven aan grote, voor de stad zo belangrijke en kenmerkende gebouwen.

Michiel Kruidenier

E. Kalk, Bouwmeesters met draagvlak. Architectenbureau Van Stigt, Amsterdam z.j.[2006], ISBN-10: 90- 811002-1-1, ISBN-13: 978-90-811002-1-2, 192 blz., prijs: € 22,-.
A. Wijn, Nieuw leven voor oude gebouwen, Amsterdam 2006, ISBN-10: 90-811002-2-X, ISBN-13: 978-90- 811002-2-9, 108 blz., prijs: € 7,50.

(Uit: Binnenstad 220, februari 2007)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.