Vinkzicht

Onder deze naam staat het woningcomplex op de hoek van de Da Costakade en de Kinkerstraat in Oud-West bekend. Het gaat hier om aannemersbouw van het betere soort, rijk gedetailleerd, maar helaas door stelselmatige verwaarlozing in zeer slechte staat.
De Costakade / Kinkerstraat

Aan de ene kant wordt het geheel begrensd door de markante monumentale panden waarin vroeger de Lettergieterij Tetterode was gevestigd, aan de andere kant door een niet erg aansprekend stadsvernieuwingscomplex. Het stadsdeel Oud-West wil hier meewerken aan de bouw van een hotel, ondanks het feit dat de betreffende panden in de eigen beleidsstukken als behoudenswaard zijn aangemerkt. Het gaat om een Ibis-hotel en voor die keten is het misschien niet eens een slecht ontwerp. Het hotel slaat alleen weer een stuk Kinkerstraat dood terwijl voor die straat levendigheid heel belangrijk is. Bovendien zijn er juist in de laatste jaren enkele voorbeelden geweest van goede renovatie die laten zien welke kwaliteiten de eind negentiende-eeuwse bebouwing heeft. Daarbij komt nog dat de bouw een conflict oplevert met de kenmerken van het grootschalige Tetterodecomplex dat juist door zijn grootschaligheid afwijkt van de omgeving. Door daarop qua hoogte aan te sluiten gaat er een stuk van de lokale bouwhistorie verloren, nog afgezien van het feit dat die aansluiting architectonisch niet bepaald fraai is. De Vereniging heeft zich daarom buiten haar traditionele gebiedsgrenzen gewaagd en gepleit voor behoud en renovatie van de bestaande bebouwing.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 219, december 2006)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.