Vereniging spreekt zich uit tegen overkapping binnenplaats Scheepvaartmuseum

De binnenplaats van het monumentale Scheepvaartmuseum 'Artist's Impression' van de ontworpen overkapping
De Vereniging heeft kennis genomen van het plan om de binnenplaats van het Scheepvaartmuseum, het voormalige ’s Lands Zeemagazijn, te overkappen. De Vereniging is tegen deze plannen en heeft het College van B en W daarvan op de hoogte gesteld.

Het voormalige ’s Lands Zeemagazijn behoort onmiskenbaar tot de belangrijkste monumenten van Amsterdam. Dit utilitaire gebouw in de stijl van het Hollands Classicisme is uniek en van grote cultuur- en bouwhistorische waarde. De onoverdekte binnenplaats is een karakteristiek onderdeel daarvan. Bij dergelijke unieke monumenten zijn de mogelijkheden en de beperkingen van het gebouw het uitgangspunt voor het (her)gebruik. Hier is aantasting van het gebouw onacceptabel.
“Het Scheepvaartmuseum is een perfecte functie voor ’s Lands Zeemagazijn. Maar het museum heeft bij de voorliggende plannen de groei van de museale functie en voorgestane beleving belangrijker geacht dan de integriteit van het gebouw. Deze opvatting leidt tot onverantwoorde aanpassing van het monument op grond van verwachte groei van het aantal bezoekers en daarop aangepaste extra voorzieningen”, aldus de Vereniging in de brief.
De VVAB verzoekt het College te bevorderen dat een adequate verbouwing van het museum wordt gedaan zonder dat het nodig is de binnenplaats te overkappen. Het ligt in de rede dat de Vereniging bezwaar zal maken als de monumentenvergunning ter visie wordt gelegd.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 219, december 2006)

Meer lezen:
[ Brief aan het College]

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.