In memoriam Rob Apell

Op zaterdag 28 oktober j.l. is geheel onverwacht ir. Rob Apell overleden, adviseur monumentenbeleid van de Rijksbouwmeester.

Rob Apell (1946) studeerde bouwkunde aan de toenmalige Technische Hogeschool (TU) in Delft, waarbij hij zich specialiseerde op het terrein van de restauratie. Na het vervullen van zijn dienstplicht werd hij medewerker van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, waar hij met name als hoofd van de regio west een groot aantal belangrijke restauraties heeft begeleid.
Na zijn werk bij de Rijksdienst werd hij hoofd van het Gemeentelijk Bureau Monumentenzorg te Amsterdam (1994 –1999). Onder zijn leiding is in die periode de website Monumentenzorg opgezet en tot ontwikkeling gebracht. Ook heeft hij zich persoonlijk ingezet voor het opzetten van nieuwe methoden voor bouwhistorisch onderzoek en bouwhistorische effect-rapportages.
Sinds 1999 was hij als adviseur monumentenbeleid verbonden aan het bureau, later atelier, van de rijksbouwmeester (Rijksgebouwendienst). In die hoedanigheid begeleidde hij enkele belangrijke restauratieprojecten zoals de restauratie van het Rijksmuseum in Amsterdam, het Muiderslot en het huis De Trompenburg in ’s-Graveland. Tot zijn overlijden was hij ondermeer betrokken bij de aanstaande verbouwing van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam.
Namens het Ministerie van VROM had hij zitting in de adviescommissie voor de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten in het kader van de Monumentenwet.
Rob Apell is, binnen en buiten zijn ambtelijk dienstverband, altijd zeer betrokken geweest bij nationale en internationale organisaties op het terrein van de monumentenzorg. In dat verband vertegenwoordigde hij de gemeente Amsterdam in Japan en China. Hij had een bijzondere belangstelling voor het Nederlandse erfgoed overzee, met name in ‘De West’. Hij was in de loop van de jaren, onder meer als bestuurslid, actief binnen de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, ICOMOS, Unesco en het Van Doesburghuis (Meudon, FR).
Voor de Monumentenzorg in Nederland, het atelier Rijksbouwmeester en de Rijksgebouwendienst is het overlijden van Rob Apell op professioneel maar zeker ook op het persoonlijke vlak een zeer groot verlies.

Theo Rouwhorst

(Uit: Binnenstad 219, december 2006)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.