ABN-AMRO-gebouw van Duintjer in de Vijzelstraat

Vereniging pleit voor goede kaders voor nieuwbouw in de Vijzelstraat

Het bankgebouw van de Algemene Bank Nederland in de Vijzelstraat, tussen Keizersgracht en Prinsengracht, naar een ontwerp naar een ontwerp van Marius Duintjer (1973). De ABN-AMRO heeft een nieuw hoofdkantoor gebouwd aan de Zuidas en dus zullen haar gebouwen in de Vijzelstraat een andere functie krijgen.
In Binnenstad 218 hebben wij melding gemaakt van het streven van woningcorporatie Het Oosten om het ABN-AMRO-gebouw in de Vijzelstraat gedeeltelijk te slopen en om met gebruikmaking van (delen van) het betonskelet twee nieuwe gebouwen op te trekken met het doel de Vijzelstraat nieuw leven in te blazen en tevens het stadsgezicht te verbeteren.

De voorliggende vraag was of de Vereniging de monumentenplaatsing van het bankgebouw moet steunen of niet. Het bestuur heeft een moeilijke afweging gemaakt en daar ook haar leden bij betrokken. Het bestuur was in haar beslissing niet unaniem. Het standpunt van de Vereniging luidt aldus: Naar het oordeel van de vereniging frustreert de monumentenplaatsing de mogelijkheid de Vijzelstraat stedenbouwkundig te verbeteren, alhoewel wij natuurlijk beseffen dat van een volledig stedenbouwkundig herstel geen sprake kan zijn. De Vijzelstraat zal immers haar oorspronkelijke breedte niet terugkrijgen. De vereniging verlangt dat de nieuwbouw een verbetering betekent ten opzichte van de huidige situatie. Er zullen dus goede kaders moeten worden gesteld. Zo mag de nieuwbouw niet de enveloppe van het huidige gebouw overschrijden en is zelfs enige volumeafname gewenst. Bovendien dient men in de materialisatie van de nieuwe gevels aan te sluiten bij de aanbevelingen van de Welstandsnota. Nieuwbouw dient te passen in het beschermd stadsgezicht. Die kaders zullen dus vooraf door het stadsdeel moeten worden bepaald, bijvoorbeeld na een brede maatschappelijke consultatie. Of Het Oosten er werkelijk in slaagt het stadsbeeld te verbeteren, kan overigens pas worden beoordeeld na de tervisielegging van de bouwplannen.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 219, december 2006)

Meer lezen:
[ABN-AMRO-gebouw van Duintjer op de monumentenlijst?] (Binnenstad 218)
[De 'Vijzelbank'] (artikel van Geurt Brinkgreve, oktober 1999, in Binnenstad 178)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.