Bouwen tussen de Nieuwe Ridderstraat en de Nieuwe Jonkerstraat

Door Architectenbureau Jaap Dijkman is een woningbouwplan ontworpen tussen de Nieuwe Jonkerstraat en de Nieuwe Ridderstraat aan de kant van de Geldersekade. De vereniging heeft daarover een zienswijze ingediend o.a. omdat het plan naar onze mening niet past binnen de welstandsnota.
Voorgevel project Nieuwe Ridderstraat / Nieuwe Jonkerstraat (Architectenbureau Jaap Dijkman) Uitsnede uit bestemmingsplan

De welstandscommissie heeft nog geen eindoordeel gegeven maar is niet principieel tegen de vormgeving van de gevels. Zij heeft nog wel bezwaren tegen de kap. Wij hebben in onze zienswijze ook de vraag opgeworpen of het bestemmingsplan hier wel een goede weergave vormt van de na te streven / toelaatbare situatie. Dat laatste is alleen maar duidelijk te maken aan de hand van bijgaande afbeelding van een stukje van het bestemmingsplan. Het gaat in dit geval om de kavel Nieuwe Jonkerstraat 4 in het blok tussen de twee straten, ongeveer halverwege de Geldersekade en de Lastageweg. Het bouwplan past binnen de maten van het bestemmingsplan. Maar ook aan de overzijde van beide straatjes van 5 en 4,5 meter breed mag tot dezelfde hoogte (goot 11 meter, nok 13 meter) worden gebouwd. Het strookje aan de overzijde van de Nieuwe Ridderstraat is nu niet hoger dan één laag met een kap. De strook achter de Binnen Bantammerstraat is voor een deel ook heel laag en het gaat hier ten opzichte van die straat ook nog om rug-aan-rug bebouwing. Met andere woorden: deze bestemmingsregeling kan alleen maar tot ongewenste situaties leiden en dit bouwplan is de eerste stap in die richting. Een stap die overigens niet meer geblokkeerd kan worden want het bestemmingsplan heeft rechtskracht. Wat nog wel kan is de bouwmogelijkheden aan de overzijde beperken voorzover de aanwezige bebouwing nu minder hoog is. Dat vergt maatwerk en dat was iets wat de makers van de nieuwe bestemmingsplannen voor de binnenstad niet wilden of waarvoor zij van het bestuur geen ruimte kregen.
Nog even terug naar het bouwplan waarvan hier een gevel is gereproduceerd. Wij stellen dat het ontwerp niet past binnen de welstandsnota, maar je kunt naar aanleiding van dit plan de vraag stellen, zonder daarmee in te gaan op de kwaliteiten van dit plan, of de welstandsnota onverkort van toepassing moet zijn op elke situatie in de binnenstad. De nota is - gelukkig - nogal strikt, maar maakt ook nauwelijks onderscheid tussen de verschillende situaties die je in de binnenstad aantreft. Dat wil wel eens gaan wringen, en hoe moet de welstandscommissie dan tot een oordeel komen? In een gebruikelijke situatie, waarin een gebouw goed in het zicht komt, kan naar onze mening de welstandscommissie geen positief oordeel geven over een gebouw als dit, ook gezien de maat van het geheel. Geldt dat ook voor een nogal besloten situatie zoals hier aan de orde is?
Beide zaken, de soms al te globale bestemmingsregeling en de niet naar gebied gedifferentieerde welstandsnota verdienen een open heroverweging, waarbij eerder ingenomen standpunten dus ter discussie moeten kunnen komen.

Herman Pinkse

(Uit: Binnenstad 218, oktober 2006)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.