Lijnbaansgracht terug op het Leidseplein?

Momenteel worden verschillende herinrichtingsvarianten voor het Leidseplein onderzocht. Op een discussieavond werd door mevrouw Dorothy Beynes van de Stichting Heijmeijer van Heemstede het idee geopperd om ter plaatse van het huidige Kleine Gartmanplantsoen de Lijnbaansgracht terug te brengen. De Vereniging heeft in een brief het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum gevraagd deze mogelijkheid serieus te onderzoeken.

Het is eenvoudig om het water daar terug te brengen: de gracht loopt nu onder het plantsoen door; bij wegwerkzaamheden in 1978 was de gracht weer even zichtbaar. Het gaat om een gracht waarvan wij verwachten dat deze bij de ondernemers in de buurt geen tegenstand oproept. De ondernemers van het Leidseplein willen de kwaliteit van de openbare ruimte van het plein verbeteren, onder meer door het verplaatsen van de taxistandplaats. Volgens de VVAB biedt het tot water bestemmen van het huidige nutteloze plantsoen de ondernemers de zo gezochte kwaliteit. Het terugbrengen van het water zou tevens de mogelijkheid bieden om met bootjes de terrassen van het Leidseplein te bereiken; de terrassen zouden aan de waterkant gelegd kunnen worden waardoor de attractie van het Leidseplein wordt vergroot en het Leidseplein een meer Amsterdams karakter krijgt. De Belangenvereniging Horeca Leidsebuurt heeft inmiddels laten weten dat zij het plan om de gedempte Lijnbaansgracht weer in ere te herstellen ondersteunt.

Walther Schoonenberg

(Uit: Binnenstad 218, oktober 2006)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.