Interviews

Afscheid deelraadbestuurder Frankfurther:

“Onze nalatenschap leeft in nieuw akkoord voort.”

Guido Frankfurther (D66) komt niet terug als dagelijks bestuurder. Er is één lichtpuntje. Na het lezen van het Programakkoord zegt hij: “Onze nalatenschap leeft in elk geval in dit document voort.”
Achtennegentig procent van het document kan hij onderschrijven. Een enkele passage zou hij anders hebben geformuleerd. Hij wijst op de tekst dat noodzakelijke herprofileringen worden voortgezet met voorrang voor straten en pleinen met een culturele en economische functie. Frankfurther: “Vóór 2002 waren de woonbuurten verwaarloosd. Ik ben bang dat die door deze formulering weer het onderspit delven. Ik hoop dat de plannen om van het Wittenburgerplein een bruisend buurtplein te maken door kunnen gaan.”
Enthousiast is hij over de passage dat een kwalitatief goede inrichting van de openbare ruimte voortdurende zorg vraagt omdat de binnenstad een beschermd stadsgezicht is en op de nominatie staat om op de werelderfgoedlijst van de Unesco te komen. Guido Frankfurther: “Dat is een doorbraak. Het beschermd stadsgezicht wordt nu niet alleen in verband gebracht met bebouwing, maar ook met de openbare ruimte.”
Ook het feit dat een goede openbare ruimte wordt gekoppeld aan veiligheid doet hem goed. Dat het opengraven van grachten niet voorkomt in het akkoord vindt hij uiteraard jammer. “Ik zie er wel van komen dat enkele besturen na mij de plannen weer oppakken. Eén ding betreur ik: dat we de inspraak over het opengraven van grachten niet konden voltooien en dat ik nooit de kans heb gehad de plannen in de raad te verdedigen.”
Daartegenover staan successen: betere bescherming van monumentale panden; het opknappen van de ‘negen straatjes’; nieuwe bestrating voor de Magere Brug; kroonlantaarns langs hoofdgrachten en bijzondere pleinen; de fontein op het Leidseplein; een visie voor het water in de binnenstad; de instelling van een garagefonds (er liggen 20 initiatieven voor ondergrondse garages en bij het Frederiksplein en de Geldersekade zijn ze in ontwikkeling); het autoluw maken van de wallen.

Els Iping, nieuwe stadsdeelvoorzitter:

“Komende periode is gericht op uitvoering van plannen.”

De PvdA is nu de grootste partij in de deelraad. Daardoor is Els Iping de nieuwe stadsdeelvoorzitter. Zij volgt in die functie Anne Lize van der Stoel (VVD) op. Ze leidde de onderhandelingen over een nieuw Programakkoord, een document van 31 pagina’s. Ze geeft het toe, er staat veel in, “Maar”, zegt ze, “door de uitgebreide gesprekken die de delegaties in commissies voerden, is een goede coalitie tot stand gekomen.”
Vergeleken met het Programakkoord van vier jaar geleden is het nieuwe akkoord volgens haar gericht op uitvoering van eerder gemaakte plannen. De nadruk ligt daarbij op versterking van de kwaliteit van het stadsdeel ook als het om de positie van mensen gaat. In het akkoord staat niet wat de vermelde voornemens gaan kosten en waar het geld vandaan moet komen. Els Iping: “Voor de zomervakantie zullen we de deelraad aangeven welke keuzes gemaakt moeten worden. Tot nu toe hebben we als bestuur vooral moeten bezuinigen, die periode is voorbij, maar er zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden.” Tijdens de onderhandelingen gaf ze aan wat volgens haar de prioriteiten moeten zijn: welzijn; onderhoud gebouwen; wegwerken achterstallig onderhoud openbare ruimte; een veiligheidsteam voor de wallen en een goed jeugd- en armoedebeleid. Deze prioriteiten staan weliswaar niet in het akkoord, maar zowel VVD als GroenLinks knikten instemmend toen Iping haar lijstje had opgesomd.
Nieuw is de nadruk op samenwerking met andere stadsdelen en de centrale stad. Els Iping: “Confrontatie is toch niet de beste manier.”

Anne Lize van der Stoel, oud-stadsdeelvoorzitter:

“Duidelijke afspraken over meer woningen voor de middengroepen.”

Anne Lize van der Stoel (VVD) begint aan haar tweede periode als stadsdeelbestuurder. Niet als ‘burgemeester van de binnenstad’, maar als ‘gewoon’ dagelijks bestuurder. Haar oordeel over het gesloten Programakkoord: “We zijn wel uit de ambities gekomen, maar niet uit de financiële consequenties. We zullen genoodzaakt zijn om ingrijpende keuzes te maken.”
Het verschil met het vorige Programakkoord is volgens haar de aandacht voor de ‘creatieve industrie’. Daarmee doelt ze op de passage dat het stadsdeel er naar streeft beginnende creatieve ondernemers te stimuleren door uit het vastgoedbezit van het stadsdeel betaalbare werkruimte beschikbaar te stellen. Voorwaarde is dat de doorstroming wordt gewaarborgd. In het nieuwe akkoord wordt duidelijker afgesproken dat er meer woonruimte moet komen voor de middengroepen (inkomen 25.000 tot 60.000 per jaar). Anne Lize van der Stoel: “Ik denk dat de woningbouwverenigingen ook meer hun best moeten doen om woningen te verkopen aan de bewoners.”
Uiteraard is zij er tevreden over dat het VVD-voorstel om oude kantoorpanden, bouwjaar 2000 of eerder, te herontwikkelen, is overgenomen. “We gaan onderzoeken wat het beste is: afbraak of ze geschikt maken voor de huidige behoeftes. Onderin moet bedrijvigheid komen die je vanaf de straat kunt zien, en daarboven ateliers en woningen, en nog een verdieping hoger woningen voor de middengroepen.”

Frans Heddema

[Programakkoord]

(Uit: Binnenstad 217, juni 2006)

Door in te loggen, kunt u ondermeer uw gegevens beheren. Alleen leden hebben een inlogaccount.

Reacties

Er zijn momenteel nog geen reacties op dit artikel.

Alleen als u bent ingelogd, kunt u een reactie plaatsen.